Landbrugsrådgivning Syd kommer ud af 2021 med et godt resultat. Halvdelen går til ejerforeningerne.

Landbrugsrådgivning Syd kommer ud af 2021 med et godt resultat på 2.9 millioner. Halvdelen tilfalder ejerforeningernes medlemmer i Region Syddanmark.

Landbrugsrådgivning Syd, der er ejet af de fire Familielandbrugsforeninger i Region Syddanmark, har leveret endnu et solidt resultat i 2021. Resultatet blev på 2.897.828 kr. inkl. 169.732 kr. fra Syddansk Kvæg.

Halvdelen af årets overskud udbetales direkte til de fire ejerforeninger: Familielandbruget Sydvest, Sønderjysk Familielandbrug, Familielandbruget LRS – Vejle og Fyns Familielandbrug. Her glæder man sig over det gode resultat, som på lidt forskelligt vis direkte vil komme foreningernes medlemmer til gode.

”Vi mener, at det er vores medlemmer, der skal have fornøjelsen af, at vi har haft overskud i Landbrugsrådgivning Syd”, fortæller formand for Landbrugsrådgivning Syd og Sønderjysk Familielandbrug, Antoni Stenger.

Årsagen til endnu et godt resultat i Landbrugsrådgivning Syd skyldes flere ting: dels har der været en øget omsætning i Landbrugsrådgivning Syd og del har der været en række besparelser som følge af Corona restriktioner, mindre kørsel og medarbejdernes fleksible arbejdstilgang. Det positive resultat giver anledning til at holde timepriserne i ro i 2022.

Egenkapitalen i Landbrugsrådgivning Syd er over tid steget, så Landbrugsrådgivning Syd i dag har en soliditet på 72%. ”Landbrugsrådgivning Syd er en særdeles sund lille forretning, der både kan og vil sætte de ansatte, kunder og medlemmer i centrum”, siger direktør Børge Sørensen.