Markvandring med engagement

Markvandring med engagement

Sønderjysk Familielandbrug og Landboungdom afholdt markvanding den 10. maj hos Rasmus Mikkelsen. Der var 50 mand som mødte op til en gennemgang af hvad der sker ude i markerne. Rapsen var første stop hvor svampesprøjtningen blev gennem gået. Planteavls konsulent Søren Ladefoged Wind fortalte også om at raps med de priser der er på rapsfrø nu og som nogle kan sælge dem til i 2023 nok er et godt alternativ. Han fortalte også at det vil være en god idé hvis der skal såes raps i dette efterår, så få lavet aftale om at få gylle til det. Gerne 50*70kg N/ha.

Vi har en forventning om at der vil blive rift om gyllen i foråret 2023. Søren Winds opfordring var at få tømt gylletanke for vand og få dem fyldt med gylle her i løbet af dette efterår eller vinter.

Her efter gik turen til vårbyggen hvor snakken gik, på ukrudts sprøjtninger samt om hvor meget mangan der er nødvendigt at give, her var opfordringen til at de fremmødte skulle tildele gerne 400g mangan og gerne 2-3 gange. Med en uges mellem rum. Vandingsmaskinerne var i gang hos Rasmus og Søren Wind fortalte om hvor vigtigt det var at komme i gang rettidigt.


Rugen var næste stop og her kunne vi se at rugen skal såes tidligt for at sætte nok side skud, her var det også svampe sprøjtning som også snart skulle ske.

Hveden var sidste stop og her var det også svampe sprøjtningen som også snart skal ske, opfordringen var her at de frem mødte skulle vente til fandebladdet var kommet frem og så køre med Balaya.

Herefter kom vi ned til gødningssprederen hvor Dan Petersen fortalte om den og hvordan den skulle indstilles. Her efter kørte han ud og tildelte gødning efter tildelingskort. Der var planlagt 750kg gødning og der var kun få kg tilbage.

Tilslut gik snakken lidt på skårlægning eller ikke skårlægningen af raps og korn. Noget som man nok bør overveje i stedet for at nedvisne korn er at skårlægge det, og der ved spare på forbruget af glyphosat.

Rapsen skulle de frem mødte tænkte på at de nye sorte her skulpe opsprings resistens og derved godt kan stå længere og sikre en højere olie procent.

Det virkede som om at alle havde en god aften og fik noget med hjem.