Ny lovgivning betyder forbud mod en række glyphosatmidler - Pas på med at købe ind til fremtidigt brug.

Ny lovgivning betyder forbud mod en række glyphosatmidler - Pas på med at købe ind til fremtidigt brug.

Grundet ny lov, forbydes anvendelsen af visse glyphosatprodukter på befæstede og permeable arealer. Det betyder at man ikke skal købe større mængder af disse midler end man kan nå at få brugt, inden forbuddet træder i kraft i udgangen af 2023.

Grundet disse ændringer anbefales det derfor at du er opmærksom på hvilke produkter du får udleveret i efteråret 2022.

Vær opmærksom på at du ved indkøb i efteråret 2022 efterspørger produkter med nye godkendte etiketter, der også er godkendte i 2024 og fremefter.

I april 2022 vedtog folketinget en betydelig ændring af kemiloven. Denne ændring skal medvirke til at beskytte grundvandet mod udvaskning af pesticider.  

Det er dog tilladt for landmændene at anvende glyphosat på gårdspladser, grusbelagte veje og befæstede arealer omkring bygninger indtil 1. januar 2024.

Grundet den nye lov trækker miljøstyrelsen derfor alle godkendelser på glyphosatprodukter tilbage. Det betyder at nedstående glyphosatmidler vil få trukket godkendelsen pr. 1 juli 2022 og bliver forbudte ved udgangen af 2023. Ved at klikke på produktnavnet kan du læse mere om produktet på SEGES middeldatabase.

 

Produktnavn

Registreringsnr.

ATR Glyphosat 480

826-15

Barbarian Super 360

357-8

Barclay Gallup Hi-Aktiv

357-3

Barclay Gallup Super 360

357-4

Bronco

48-57

Clinic Up

48-63

Glyphomax Classic 360

48-62

Glyphomax HL

756-2

Glypper

396-53

Monosate G

48-58

Roundup Bio

48-16

Roundup Flex

48-43

Roundup Flick til professionel brug

48-48

Roundup PowerMax

48-47

Roundup WeedX Extra

724-18

Roundup WeedX Spray

724-16

Roundup WeedX Terrasse

724-17

Taifun 360 SL

396-46