Nyt bestyrelsesmedlem vil gå nye veje for at forbedre måden, at drive et landbrug på i fremtiden.

Nyt bestyrelsesmedlem vil gå nye veje for at forbedre måden, at drive et landbrug på i fremtiden.

Landmand Stanley Johansen driver til dagligt landbruget Hennegaard i Vestjylland. Han har 90 ha. planteavl, 15 ha. skov, 8 økologiske ammekøer med kalve, hvortil han udlejer og kostald udlejet til opstaldning af 125 drægtige kvier for konventionel mælkeproducent.  Udover dette, driver Stanley også sin egen gårdbutik. Her sælger han eget kød og samtidigt udlejer han feriebolig m.m.

Stanley mener, at hans landbrug afspejler hans interesse i at gå nye veje. Han vil finde bedre måder at drive landbruget på. Her tænker han specielt på et mere bæredygtigt og omstillingsparat landbrug, der hører fremtiden til.

”Jeg finder motivation i at få mere ud af mindre. Jeg mener at man skal undersøge mulighederne for hvad man kan gøre, men det er de fleste der ikke benytter sig af dette.” siger Stanley. Ved at undersøge og se muligheder mener han, at man kan være med til at skabe et mere mangfoldigt landbrug i Danmark i fremtiden. Han håber dertil, at landbruget fremover ikke kun vil producere det samme, men derimod præge branchen til at blive mere individualiseret. Det skal være med til at gøre at landmændene har mulighed for at skabe deres egen nicheproduktion.

Stanley er trådt ind i bestyrelsen med ønske om at påvirke den politiske dagsorden i retningen mod de unge landmænd og kvinder. Grunden er, at de i fremtiden forsat vil få muligheder for at privateje, og opretholde den gode motivation, der er i at være selvstændig erhvervsdrivende. Han ønsker derudover at kæmpe for de gode vilkår og bedre finansieringsaftaler til de nyuddannede landbrugere, og mindre landbrugsrelaterede virksomheder.

Han ”får det sidste ord med”. Fremtiden for Sønderjysk Familielandbrug ser lys ud, da mange af de yngre landmænd og kvinder kan afspejle sig selv i de værdier Familielandbruget præsentere. ”Jeg håber der kommer endnu flere unge familier, der i en kortere eller længere periode vil bosætte sig på landet. På den måde kan vi i Sønderjysk Familielandbrug blive endnu bedre til at formidle de gode budskaber og skabe en fremtid der forsat værne om de bløde værdier vi har på landet”, siger Stanly.