Nyt bestyrelsesmedlem vil repræsentere de unge landmænd og inspirer andre til at opnå deres drømme.

Nyt bestyrelsesmedlem vil repræsentere de unge landmænd og inspirer andre til at opnå deres drømme.

Landmand, Anders Sørensen driver til dagligt sit eget landbrug på ca. 240 hektar. Et landbrug, der årligt producerer 6500 slagtesvin og dertil 30 ammekøer, til afgræsning af våde områder. Han driver også en maskinstation med alt inden for jordbearbejdning, sprøjtning og høst af kornafgrøder.

Anders vil kæmpe for at den unge generation kan sætte sit aftryk i dansk landbrug. Han vil gerne vise medlemmerne, at man som ung landmand sagtens kan opnå egne ambitioner og resultater, så længe man ikke er bange for at række ud og sparre med sit netværk. Et stærkt netværk, der bl.a. også består af den bestyrelse, som Anders netop er trådt ind i. ”jeg mener, at Sønderjysk Familielandbrugs bestyrelse er god, fordi flere forskellige aldersgrupper er repræsenteret. Denne aldersforskel skaber nye perspektiver, holdninger og guldkorn, som vi alle kan få gavn af i fremtiden”, fortæller Anders.

Anders håber, at den nye generation af unge bestyrelsesmedlemmer, vil være med til at vise vejen mod et bedre fremtidigt landbrug. Derfor er det vigtigt at bestyrelserne i foreningerne rundt omkring, giver de unge muligheden for at skabe forandringer. ”Jeg vil med min nye plads i bestyrelsen gerne vise, at den yngre generation også har muligheden og chancen, for at komme ind i bestyrelser i foreningerne og sætte sit præg på fremtidens landbrug”, siger Anders.

De sidste par år har Anders selv været i kampen for landbrugsdrømmen. Efter hans ulykke i 2016, hvor han efterfølgende ikke kunne få drømmen opfyldt som landmand, beviste han at tro flytter bjerge.

”Jeg har selv kæmpet for at være kommet hertil, hvor jeg er i dag. Jeg vil derfor gerne støtte og hjælpe til, at andre også får lysten til at arbejde hårdt, for at opnå deres drømme”, forklare Anders.

Anders mener, at det er vigtigt for landbruget i fremtiden, at lokalsamfundet kan se hvordan hverdagen på en gård kan se ud. ”Mediebilledet skaber mange fordomme om klima og dyrevelfærd rettet mod landbruget. Derfor er det vigtigt at landmændene inspirerer og sætte fokus på de tiltag, der bliver gjort for at gøre op med disse problemstillinger”, forklare han. Mange unge ønsker bosætte sig på landet, men grundet, mangel på faglig viden, mister de lysten inden de kommer i gang. Derfor er det vigtigt at man i branchen hjælper og vejleder hinanden. Det giver de unge muligheden for at blive repræsenteret i foreningerne, der står med åbne arme. Der er stadig plads til at skabe forandringer og dyrke det traditionelle familielandbrug. Det gør at man som bestyrelsesmedlem har mere at kæmpe for. ”Jeg vil bidrage til at skabe et foreningsliv, hvor der er plads til alle, både unge som gamle. Sønderjysk familielandbrug skal også i fremtiden være repræsenteret af et mangfoldigt landbrugsnetværk”, afslutter Anders.