Øg din dyrkningssikkerhed med jordprøver

Jordprøver bør tages mindst hvert 5 år. Men kan det egentlig betale sig?
Øg din dyrkningssikkerhed med jordprøver

Det korte svar er ja. Det kan betale sig at tage jordprøver, og det bør ske med min. 5 års interval.

- Du kan sammenligne dyrkning uden jordprøver med at køre bil uden at vide, om der er vand og olie på bilen, forklarer Søren Boisen Wind, planteavlskonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd. Uden at vide det, kan du køre rundt med for meget eller for lidt vand eller olie på din bil. Bilen kører umiddelbart fint, men på sigt kan begge dele skade motoren. Hvis du først opdager det, når bilen bryder sammen, og du står med en dyr reparation.

- Det samme gælder for din jord, understreger planteavlskonsulenten. Er jorden for sur eller for basisk, koster det ikke umiddelbart udbytte til at starte med. Du vil blot opleve det som en afgrøde med mindre stresstolerance. Men kommer reaktionstallet for meget ud af balance, koster det både modstandskraft og udbytte. I værste fald har du til sidst nogle pletter, hvor planterne slet ikke vil gro ordentligt.

Jordprøver og fosfor

Måske rammer du også fosforloftet, der i dyrkningsåret 2020/2021 strammes yderligere for slagtesvin. P-loftet sænkes til 35 kgP/ha. Dog kan du, hvis du kan dokumentere P under 4,0, øge tilførslen med 1-14kgP/ha.

- Alene af den grund er det en god ide at få taget jordprøver på alle dine marker, lyder opfordringen fra Landbrugsrådgivning Syd.

Bedst at tage jordprøver efter høst

Sensommer og efterår er det bedste tidspunkt at tage jordprøver på, men også en travl tid for laboratorierne. Derfor bør du få bestilt udtagning af dine jordprøver hurtigst muligt, så du er klar til næste sæson. På den måde har du resultaterne til markplanlægningen, så du kan gøde optimalt på et oplyst grundlag.

Jordprøver med og uden GPS

Hos Landbrugsrådgivning Syd udtages jordprøver både med og uden GPS. Jordprøver uden GPS dækker 3-4 ha, hvor prøven udtages som 6-8 små prøver, der samles til én prøve. GPS-prøverne udtages for hver hele eller halve ha.

- Ved GPS-udtagning kan der efterfølgende kalkes vha. GPS, hvor kalksprederen justeret kalkmængden alt efter behov, understreger Søren Boisen Wind.

Tag fat i din planteavlskonsulent for at bestille jordprøver.

På kortet til venstre i billedet ser du almindelige jordprøver. Til højre ser du kort med GPS jordprøver.
På kortet til venstre i billedet ser du almindelige jordprøver. Til højre ser du kort med GPS jordprøver.
Søren Boisen Wind

Søren Boisen Wind

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2045
Mobil
4011 0243
E-mail
sbw@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Medarbejderrepræsentant, Landbrugsrådgivning Syd
Specialer
  • Ansøgning enkeltbetaling
  • Gødningsregnskab
  • Jordbundsanalyser
  • Kartofler
  • Markplaner
  • Plantebeskyttelse
  • Reduceret jordbearbejdning