Økologisk Sommermøde 2022

Økologisk Sommermøde 2022

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer inviterer til sommermøde 2022.

Kom og vær med når vi besøger Ellinglund Økologi – et moderne økologisk familielandbrug med fokus på udviklingsaktiviteter indenfor bl.a. ko-kalv samvær, afgræsning, jordbearbejdning og skovlandbrug. Giv dit besyv med, når Søren Søndergaard og Hans Erik Jørgensen debatterer aktuelle erhvervspolitiske emner på økologiområdet og for landbruget generelt. Hør faglige oplæg.

Alle er velkomne!

Økologisk Sommermøde 2022 Program for mødet:

17:00 Velkomst v. værten Gert Glob Lassen og Hans Erik Jørgensen, formand L&F Sektor Økologi
17:15 Rundvisning på bedriften v. Gert Glob Lassen
18:45 Økologisk bespisning
19:30 Søren Søndergaard og Hans Erik Jørgensen debatterer aktuelle erhvervspolitiske emner på økologiområdet og for landbruget generelt
20:30 Faglige oplæg
• Udvikling af ko-kalv systemer – status og fremtid v. Iben Alber Christiansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
• Erfaringer med holistisk inspireret afgræsning v. Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark
• Skovlandbrug i Danmark - potentialer og effekter v. Julie Rohde Birk, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
21:30 Tak for i aften v. Hans Erik Jørgensen
Pris: 175 kr. (ekskl. moms) pr. person. Betales ved tilmelding.
Tilmelding: Senest fredag d. 27. maj 2022 kl. 15:00 efter først-til-mølle-princippet - KLIK HER
Mødested: Ellinglund Økologi, Ellingvej 16, 8600 Silkeborg

Se også invitationen her: Invitation til sommermøde 2022