På besøg hos 40 fritgående ammekøer

På besøg hos 40 fritgående ammekøer

48 personer var med til ammekoaften hos Ryon Petersen i Sommersted onsdag den 17. juni.

Vejret var perfekt til at nyde det fantastiske syn af de fritgående Hereford ammekøer på engen. 

Ryon har 40 ammekøer med tilhørende opdræt, eget gårdsalg og forsamlingshus, samt eget mejeri med indkøbt økologisk mælk til at lave ost og smør.

20 år gamle græsmarker

Ryon driver 120 ha, hvoraf halvdeles dyrkes med intensiv planteavl. Resten er græs til dyrene.

De sidste 20 år har han søgt MVJ-tilskud på 35 hektar. Så de græsmarker, vi var på, var alle over 20 år gamle. I den periode er der ikke tilført handelsgødning.

§ 3 arealer

Hvis regeringens forslag om forbud mod gødning og sprøjtning på §3 arealer bliver gennemført, ryger MVJ- tilskuddet sandsynligvis. Der er også risiko for, at yderligere 15 ha bliver udpeget som §3, men Ryon vil dog ikke omlægge disse marker i korn af den grund.

- Vi må tage det, som det kommer, siger han.

Planteavlskonsulent Ole Hansen fortalte om fremtidens udfordringer, hvis § 3 jorde ikke længere må dyrkes. På et kort viste han aftenens deltagere, hvor tilfældigt det eksisterende §3 kort var hos Ryon.

Fodring

Kvægbrugskonsulent Søren Knudsen fortalte om fodring. Hos Ryon består den af afgræsning om sommeren og eget produceret halm og hø om vinteren, suppleret med hø fra ca. 30 ha hos andre landmænd. Høet stammer typisk fra MVJ-arealer eller andre lavbundsarealer. Ryon betaler ikke for det, men står selv for at slå græsset af og presse det. Han bruger ikke silowrap, da det er for dyrt.

Livlig handel i gårdbutikken

Ryon og hans hustru laver det hele selv og har selv en velpasset maskinpark med egen mejetærsker, høpresser mv. Der er en livlig handel i gårdbutikken, lige som i de fleste andre gårdbutikker i landet, der også mærker fremgang under corona-krisen.

Aftenen sluttede med grillpølser af egen avl.

Stort tak til Ryon og hustru for at invitere indenfor, og til alle fremmødte for en fornøjelig sommeraften i Sommersted.