Så er forskudsopgørelsen klar - er din rigtig?

Så er forskudsopgørelsen klar - er din rigtig?

Fra torsdag d. 16.11.23 er forskudsopgørelsen klar i skattemappen, hvor du kan tjekke den eller bede os om at gøre det, hvis du har en fornemmelse af, at 2024 vil komme til at se væsentligt anderledes ud end 2023 og overvejer en tilretning.

Hvad kan særligt have ændret sig?

1) Har du ændret din produktion - eksempelvis afviklet slagtersvineproduktion.

2) Forventninger til udvikling i bytteforhold mellem salgsindtægter og omkostninger til foder og ikke mindst energiomkostninger.

3) Vil dine finansieringsomkostninger ændre sig? Du kan evt. have fået tilpasset lån på et højere renteniveau eller stå overfor en tilpasning i 2024, og selv om niveauet er stabiliseret, er vi i et niveau på ca. 3,6% for F3 og F5 og ca. 4,20% for Cibor 6, og dermed en stigning i renteudgifterne på de variabelt forrentede lån.

4) Ved opgørelsen af 2022 regnskabet fik du fradrag for kvote- og betalingsrettigheder købt efter 2005. Det var et éngangsfradrag, som ikke mindst mælkeproducenter havde stor glæde af. Opvejer bortfaldet af fradraget faldet i mælkepriser?

5) Sker der andre ændringer, eksempelvis overgang fra arbejde til/fra dagpenge, efterløn eller pension. Det kan betyde større ændringer i eksempelvis beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag eller kørsel.

6) Andre forhold, der ikke er omfattet af ovenstående.

 

Vagn Jakobsen, Økonomikonsulent, reg. revisor, HD. 73 74 20 56. vaj@lrs.dk