SÅ ER FORSKUDSOPGØRELSEN KLAR- ER DIN RIGTIG?

SÅ ER FORSKUDSOPGØRELSEN KLAR- ER DIN RIGTIG?

Fra tirsdag den 15.11. er forskudsopgørelserne klar i skattemappen, hvor du kan tjekke den eller bede os om gøre det, hvis du har en fornemmelse af, at 2023 vil komme til at se væsentligt anderledes ud end 2022.

Hvad kan særligt have ændret sig?:

1.      Har du ændret din produktion- eksempelvis afviklet slagtesvineproduktion.

2.      Forventninger til udvikling i bytteforholdet mellem salgsindtægter og omkostninger til foder og ikke mindst energiomkostninger.

3.      Vil dine finansieringsomkostninger ændre sig? Du kan evt. have omlagt lån, og især ser 2023 ud til at medføre en rimelig stor stigning i renteudgifterne på især de variabelt forrentede lån.

4.      Har du i 2022 haft større aktieindkomster- det vil nok ikke blive tilfældet i 2023.

5.      Sker der andre ændringer, eksempelvis overgang fra arbejde til/fra dagpenge, efterløn eller pension. Det kan betyde større ændringer i eksempelvis beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag eller kørsel.

6.      Andre forhold, der ikke er omfattet af ovenstående.

 

Har du brug for hjælp til din forskudsopgørelse? Så kontakt din lokale økonomikonsulent.

 

Skrevet af økonomikonsulent: Vagn Jakobsen