SLF, LandboSyd, KHL og LRS skaber fælles forsøgssamarbejde

Med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023 har Sønderjysk Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboSyd og Landbrugsrådgivning Syd, valgt at gå sammen om fælles forsøgssamarbejde.
SLF, LandboSyd, KHL og LRS skaber fælles forsøgssamarbejde

Der er således netop stiftet virksomheden ”Planteforsøg Sydjylland I/S”. Formålet med Interessentskabet er at skabe en stærk og fremtidssikret planteforsøgsenhed i Syd- og Sønderjylland til gavn for såvel landmænd som planteavlsrådgivningen i de fire rådgivningsvirksomheder. Eksisterende forsøgsmateriel indskydes til gavn for forsøgsenheden.

Behov for et fælles forsøgssamarbejdet er opstået, da der fremover forventes færre midler til forsøgsarbejde givet nedskæring i finansiering fra Promilleafgiftsfonden.

Interessentskabets formål er at skabe en stærk fremtidssikret forsøgsenhed i Syd- og Sønderjylland med Landsforsøg, og i mindre omfang kommercielle forsøg for andre virksomheder. Det vil skabe en ressourcestærk enhed med mulighed for god vidensdeling og geografisk spredning. De forsøgsmarker, der indgår i forsøgene, vil i videst muligt omfang blive opretholdt med god spredning over hele Syd- og Sønderjylland.

Interessenterne ejer hver en fjerdedel af interessentskabet. Driften af interessentskabet planlægges til økonomisk at skulle hvile i sig selv.

Der ansættes ikke medarbejdere i forsøgsvirksomheden. Såvel forsøgsleder som øvrige medarbejdere involveret i forsøgsarbejdet købes ind hos de fire ejervirksomheder. Fra virksomhedens oprettelse er forsøgsledelsen uddelegeret til SLF.

 

 

Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent, Planteavl

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
  • Kommunalt miljøsamarbejde
  • Ledelse og strategi
  • Miljøgodkendelser
  • Projektarbejde
  • Vandrammedirektiv