Sønderjysk Familielandbrug årsmøde 2022

Sønderjysk Familielandbrug årsmøde 2022

Mandag d. 14. marts afholdt Sønderjysk Familielandbrug Årsmøde på Agerskov kro med over 100 medlemmer, politiker H.C. Schmidt og formand for Familielandbruget Lone Andersen.

Formand Antoni Stenger afholdt sin beretning, der omtalte CAP`ens betydning for den enkelte landmand. ”En vigtig aftale, men som også medfølger udfordringer på kryds og tværs som landbruget er og vil blive udfordret på forskellige måder. Jeg syntes vi skylder Søren Søndergaard en stor tak for hans utrættelighed for at få en bred aftale” sagde Antoni Stenger.

Unge landmænd kommer i klemme i den nye reform og her var det Mads, der fyldte 41 år i 2022, men han får den konsekvens at han ryger ud af støtteordningen med lovning på de ekstra 1.100 kr. pr. ha de første 5 år og har ikke mulighed for at søge under den nye ordning. ”Det er ikke i orden at trække 100.000 kr. væk pr. år som Mads har indregnet i sit budget, da han startede med sin bedrift”, pointere Antoni. Han fortæller at han sammen med planteavlskonsulent Søren Wind og Mette Tudsø Krause fra L&F har fået foretræde om sagen for Folketingets Miljø og Fødevareudvalg d. 16. marts.

Antoni kom også ind på generationsskifte og hvordan unge i dag stadig er udfordret på at kunne etablere sig på den traditionelle måde. Her var en stor udfordring de udenlandske kapitalfonde, der overbyder de danske landmænd. Der er brug for viden på området og Familielandbruget har fokus på netop dette problem. Glædeligt at pantebrevsmodellen er brugt 598 gange det sidste år.

Bruttoarealmodellen skulle have gjort det mere enkelt, men hver gang forenkling nævnes i EU, så træder der nogle mekanismer i gang - hvordan kan vi gøre det har mest muligligt besværligt. Omfordelingsstøtten blev nævnt og her håber vi at EU forkaster det danske forslag. Vi kan ikke få svar på hvordan en støtteudjævning skulle flytte midler fra de store til de små. Det gør den da heller ikke. Kommissæren har sagt, at han vil holde øje med, om der virkeligt sker en omfordeling, derfor er det glædeligt, at en gruppe landmænd fra Familielandbruget har skrevet til kommissæren og bedt ham om at holde øje med den danske regering.

Tilbage i 2019 var der foretræde for miljøudvalget, hvor der blev drøftet højvandspumpen ved Brede å og det er senere ikke det eneste sted. Der kommer flere i fremtiden forsikre Antoni. Nu er der nedsat et Brede å udvalg, der kigger på mulighederne.

Overskuddet fra LRS har givet en positiv virkning på medlemmernes kontingenter, hvor rabatten på 37% tilfalder medlemmerne. Det blev også nævnt at der er sat fokus på hvad medlemmerne får for deres medlemskab, hvor bl.a. infomøder omkring landbrugsaftalens forskellige områder vil blive forenklet. Der er mange små landbrug i Danmark, der har under 60 ha. De vil få meget ud af at være medlem i Familielandbruget.

Der blev uddelt egetræer til medlemmerne. Aftenens priser blev uddelt fra Erik Christensens mindefond til Else og Ole Roager og Else Hansen. Årets Familielandbruger gik til Mark og Pernille Hausted.