Sønderjysk Familielandbrug giver overskuddet tilbage til medlemmerne.

Sønderjysk Familielandbrug giver overskuddet tilbage til medlemmerne.

37% rabat går direkte til medlemskontingent.


I Sønderjysk Familielandbrug kan man med stor glæde dele nyheden, om at overskuddet fra 2021 i rådgivningsvirksomheden Landbrugsrådgivning Syd går direkte til medlemmerne af foreningen. ”Vi mener, at det er vores medlemmer, der skal have fornøjelsen af, at vi har haft overskud i Landbrugsrådgivning Syd. Derfor får vores medlemmer 37% rabat på deres kontingent fra 2021, som vil blive fratrukket i kontingent 2022”, fortæller Antoni Stenger, Formand for Sønderjysk Familielandbrug.


Landbrugsrådgivning Syd kom ud med et overskud på 2,5 millioner kr. i 2021, hvor halvdelen blev sendt videre til familielandbrugsforeningerne bag Landbrugsrådgivning Syd. Det svarerede til 1.125.000 kr. Heraf fik vi i Sønderjysk Familielandbrug iflg. Fusionsaftale på 45% som derved giver en total sum på 562.000 kr. De penge syntes vi skal tilhøre vores medlemmer.


Sønderjysk Familielandbrug havde i januar 2022, trods Corona restriktioner, et godt besøgstal af medlemmer til arrangementer, der bl.a. omhandlede CAP-reformen og planteavlsmøder. ”Vi kommer til at invitere vores medlemmer ind til flere arrangementer i løbet af året. Arrangementer der har stor værdi for den enkelte landmand, stor som lille. Det er vigtigt at være medlem af Familielandbruget i denne tid med bl.a. landbrugsaftalen og i Sønderjysk Familielandbrug har vi fokus på en stærk tilgang til at medlemmerne skal mærke, at vi har deres interesse og kan hjælpe dem med at formidle de til tider svære og uoverskuelige regler i landbruget”, siger Vinni Hansen, Marketing Chef, Landbrugsrådgivning Syd.


Som nyt medlem i Sønderjysk Familielandbrug får man rabat på 50% for de første 2 år. En rabatordning som formand Antoni Stenger fastsætter at foreningen vil kører videre med, så nye medlemmer kan se hvad man får for sit kontingent. Læs mere om Sønderjysk Familielandbrug og medlemskab på www.sfl.lrs.dk.