Staten må give en hånd, når regnen vælter ned

Det har regnet meget i januar. Også rekordmeget. Rundt om i landskabet har markerne mange steder stået under vand. Vores vandløb er ikke gearet til den store mængde nedbør, hvilket går ud over de tilstødende marker.

Det er et komplekst emne at finde langtidsholdbare løsninger på, og jeg tror ikke vi kan løse det med lokale eller regionale midler. Vi må have staten ind over.
I både Tyskland og Holland har man i årevis kunnet pumpe vandet ud i havet, så må det også kunne lade sig gøre i Danmark
Under valgkampen slog blandt andet Venstre til lyd for at der skulle afsættes 10 mia. kr. til blandt andet afvanding. I Brede å, i nærheden af hvor jeg bor, har landbruget via Sdj. Vandløb i samarbejde med Tønder Kommune lavet en hydraulisk model og en afstrømningsmodel. Disse to modeller kan fungere som eksempler på, hvordan vi kan komme problemet til livs. Jeg mener derfor, at det ville være oplagt at lave et pilotprojekt der. Holdbare løsninger er nødvendige, så vi fortsat kan dyrke fødevarer i vort land.

Når naturen i dag kan bide fra sig, med regn til både marker og byer på alle årstider, er det afgørende at vi kæmper i fællesskab og er åbne, for de muligheder og tiltag der kan gøre en forskel. Specifikt i Landbruget vil de store mængder vand i fremtiden have konsekvenser, ikke bare for den enkelte landmand og hans bedrift, men for borgerne i lokalsamfundet. Derfor mener jeg også som formand for Sønderjysk Familielandbrug, at vi har et ansvar til at forsøge at gøre en forskel, for at forbedre vilkårene i fremtiden både for landmændene, familierne og lokalsamfundene.  

                                                                                                                                                              Skrevet af: Antoni Stenger, Formand for Sønderjysk Familielandbrug                                                     Kontakt: Tlf.: +45 24222960