Tjek vårbyg for manganmangel

Planteavlskonsulenterne hos Landbrugsrådgivning Syd begynder at kunne se manganmangel i de første vårbygmarker, der er sået tidligt
Tjek vårbyg for manganmangel

Vårbyg er meget følsom over for manganmangel. Tjek derfor din vårbyg, så du kan behandle hurtigst muligt, hvis du konstaterer manganmangel eller har erfaring med det i marken.

Hvordan behandler man ved manganmangel?

 • Sprøjt i 3-4 bladstadiet, eller når der er erfaring med manganmangel
 • Det er bedst at sprøjte om morgenen i perioder med solskin
 • Medtag f.eks. mangan ved ukrudtssprøjtningen, hvis det er muligt

Det hjælper ikke at øge dosis i den enkelte sprøjtning, da planterne har en ringe evne til at transportere det rundt. Gentag hellere behandlingerne med 1-2 kg manganmiddel pr. ha, svarende til 400g Mn pr. ha udsprøjtet med en afstand på max 7 dage.

Hvad er symptomerne på manganmangel?

Symptomerne er blege, lysegrønne blade med små rækkestillede kanelbrune pletter, hvor midten ofte er lys (se detaljebilledet, som er placeret oven på det store billede). Derudover virker planten slap, og rodudviklingen er dårlig.

Du vil også kunne se ”mørke” striber, hvor jorden er pakket, f.eks. i traktorsporene (se det store billede). Manglesymptomerne er mindre tydelige i traktorsporene hvor jorden er mere kompakt.

Mangantester

Hvis du er i tvivl om der er manganmangel i din mark, eller du gerne vil opdage manganmangel på et tidligt tidspunkt, kan du kontakte din planteavlskonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd. Planteavlskonsulenten kan udføre en måling med Mangantesteren.

 På hvilke jorde er der størst risiko for manganmangel?

Risikoen for manganmangel er størst på løs sandjord, jord med højt reaktionstal og humusjord. Vær særligt opmærksom på nykalkede jorde. Placering af ammoniumholdig gødning ved såning mindsker risikoen for manganmangel. 

Foto: Torkild Birkemose, SEGES

Marianne Lorenzen

Marianne Lorenzen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2032
Mobil
2961 3731
E-mail
mal@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Grovfoder
 • Gødningsregnskab
 • Jordbundsanalyser
 • Markplaner
 • Nyhedsbreve
Ole Hansen

Ole Hansen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2031
Mobil
2129 4534
E-mail
obh@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Forpagtningskontrakter
 • Grovfoder
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Overdragelseserklæringer
 • Sønderjyske Vandløb
 • Vandingsregnskab