Klimadage i landbruget

Viden og værktøjer til en bæredygtig fremtid

Klimadage i landbruget

I tæt samarbejde med SEGES Innovation afholder vi i Landbrugsrådgivning Syd klimadage i efteråret og i starten af 2023. Det gør vi, fordi vi ønsker at du som landmand kan få hjælp og vejledning til at reducere dit klimaaftryk på din bedrift.

Formålet med klimadagene er at introducere det nye klimaværktøj ESGreen Tool til dig som landmand. Det bliver igennem inspirerende indlæg og konkret vejledning i forhold til, hvordan du kan arbejde med og motiveres i forhold til din besætning. Derved kan du være med til at gøre en indsats for at sænke klimaaftrykket i dansk landbrug.

Vi afholder tre arrangementer:

Mandag d. 31. oktober 2022, Skærbæk kl. 10:00 - 15:00

Tirsdag d. 16. november 2022, Svendborg kl. 10:00 - 15:00

Tirsdag d. 24. januar 2023, Grindsted Kl. 17:00 - 22:00

Du kan tilmelde dig allerede nu her: Tilmeld mig.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakt os eller sende en e-mail til lrs@lrs.dk

 

Klimaværktøjet ESGreen Tool

I marts 2022 blev klimaværktøjet ESGreen Tool lanceret og er udviklet ud fra landmandens behov og ønsker med fokus på at løsningen skal skabe mulig værdi for den enkelte. Klimaværktøjet ESGreen Tool vil kunne imødekomme dine behov for din produktion på din bedrift. Det kan f.eks. være betalingsmodel, hvor landmanden betaler for det du har brug for.

Deltager du i et af klimadagene på landsbasis eller gennemføre du et af SEGES Innovation online kurser, så kan du få ESGreen Tool gratis adgang.

ESGreen Tool kan lige nu:

  • beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift som antal C02-ækvivalenter for hele bedriften, herunder også fordelt på metan, CO2 og lattergas.
  • beregne effekten af valgte virkemidler
  • bruges som et værktøj, der hjælper landmanden med at vælge de virkemidler med størst effekt på bedriften.

ESGreen Tool kan på kort sigt:

  • beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed
  • understøtte en digital handlingsplan, hvor tiltag og effekt løbende kan følges ad
  • understøtte virkemidlernes effekt, så landmand og rådgiver kan vælge de virkemidler med størst effekt og med lavest mulig omkostning.

Se video introduktionen til ESGreen Tool her: Video into