dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
 
Nyheder
 • Vagns Vinkel 21/4
    21 apr 2017

  TERESA OG TRUMP LØFTER PUNDET OG SÆNKER RENTEN. HUSK: HVIS DU HAR 3% ELLER HØJERE OBLIGATIONSRENTE OG VIL I 2%, SÅ ER 28. APRIL SKÆRINGSDATO FOR OPSIGELSE.

 • Odense Fjord og kvælsstofregulering
    21 apr 2017

  Ifølge Vandområdeplanen skal kvælstofudledningen til Odense Fjord reduceres med i alt 549,3 ton N. Heraf skal der være nået en reduktion på 345,8 ton N inden 2021. Det resterende reduktionskrav er udskudt til 3. vandplanperiode. Reduktionskravene svarer til, at den landbrugsbetingede kvælstofudledning skal reduceres med 38 % inden 2021 og med hele 64 % i alt. Det er meget omfattende reduktionskrav, som får store konsekvenser for landbrugsproduktionen, hvis en stor del af indsatsen skal ske på dyrkningsfladen. Derfor er det relevant at se på mulighederne for helt eller delvis at erstatte restriktioner på dyrkningsfladen med kvælstofindsatser i randen af eller uden for dyrkningsfladen.

 • Vagns Vinkel 12/4
    12 apr 2017

  Globale konflikter driver olien og dollaren op og presser fortsat renten.

Tilmeld nyhedsbreve
Tak for din tilmelding.
Vi udfærdiger ca. 2000 regnskaber, 1100 andre skatteopgørelser, ekspederer ca. 350 handler med fast ejendom og rådgiver ca. 2000 planteavlskunder.

Landbrugsrådgivning Syd I/S er et rådgivningsselskab dannet af Familielandbruget Sydvest, Fyns Familielandbrug, Sønderjysk Familielandbrug og Familielandbruget LRS - Vejle. Vi dækker hele Region Syddanmark.

Formålet med vores virksomhed er at kunne yde regnskabs – og rådgivnings assistance til medlemmer af foreningerne og andre kunder der ønsker at benytte os.

 
 • Medlemsblad

  LRS udsender medlemsblad 4 gange årligt

  Se alle medlemblade
 • Faktura via email

  Få tilsendt fakturaer fra LRS via Email

  Læs mere
 • E-faktura og
  E-arkiv

  Slut med papir på skrivebordet og bogføring!

  Læs mere