dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Robottter og lemminger
  08 feb 2018
Finansrobotter og lemmingerne.....

Finansrobotter og lemminger har samme panikmønstre - de følger hinanden mod afgrunden.

Robotter aflaster mange steder for belastende arbejdsprocesser, og det er fint, men denne uges aktieuro har igen vist den svaghed, der er indbygget i finansrobotternes programmering.
Problemet er, at der er indbygget nogle algoritmer som betyder, at et kursfald fører til automatisk salg, der udløser nye kursfald og fører til automatisk salg…….osv., osv…
Mandag kom tal for en væsentlig og uventet stigning i den amerikanske inflation som følge af store lønstigninger. Tirsdag førte det til et styrtdyk i aktiekurserne, og et fald i deres renter, samtidig med at de europæiske renter steg kraftigt på baggrund af udtalelser fra ECB.

Renterne:
Renterne på fastforrentede obligationslån er fortsat i stigning som følge af et pres på kursen. Nu så meget, at 2½% 2050 er åben med en kurs lige under 100. Der lå 2% for godt en måned siden.
Kursen på 2% 2050 med afdrag er faldet til 96,50 – 97,00 og  95,25-95,50 uden afdrag, og kun 92,50 – 93,00 for 1,5%. 10 års swaprente er nu oppe på 1,3012%. Fleksrenterne er rykket en smule til  -0,11% for F1, -0,08% for F3 og 0,31% for F5.

Dollar og olie:
Aktieuroen svækkede euroen, og det gav dollaren et tiltrængt løft, der betyder, at kursen lige nu er 608 DKK for 100 dollars, svarende til 2% på en uge.
Prisen på Brentolie er efter sidste uges niveau på 69,50 – 69,75 dollar presset ned til mellem 64,80 og 65,50 dollar.

Mælk og kvæg:  
På GDT var der i denne uge en glædelig stigning på hele 5,9%, og igen en stigning på den hollandske børs, hvor smørprisen steg ca. 1% (40 Euro pr. ton = 30 øre pr. kg).
Til gengæld er sygdommen IBR,  som vi døjede meget med i 1980`erne nu dukket massivt op lige syd for grænsen i Schleswig-Holstein, og det giver skærpet opmærksomhed omkring dyretransporter.
Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge uændret for alle kategorier, og det samme gælder for Friland.

Svin:
I næste uge stiger noteringen for både slagtesvin og søer, med hhv. 20 og 30 øre til 8,70 kr. og søer 5,80 kr.
I forhold til en tysk stigning på 52 øre pr. kg i denne uge og 75 øre de seneste 2 uger til 1,40 euro pr. kg (=10,40 DKK pr. kg.), blegner det dog noget. Efterspørgslen her kan ikke dækkes af udbuddet.
Desuden sænkes den nedre vægtgrænse med 4kg til 70kg, dels for at give bedre muligheder for at tømme hele stier ad gangen og dels fordi der er et marked for udskæringer fra de lidt lettere grise.
Fra Friland er uændret afregning 25,50 kr. for økologisk slagtesvin mens økologiske søer stiger 30 øre til 12,40 kr. pr. kg. Frilandsgrise stiger med 20 øre til 13,60 kr. eller 12,70 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

Korn mv:
Hvedepriserne er steget 2 kr. til mellem 98-101 ved her og nu afregning, og 5 – 8 kr. højere, hvis man kan vente med at få pengene til marts eller juni og trenden er stigende. Byg og rug er uændret hhv. 100-103 og 89-92.   
Fik du købt i tide for kornkøbere skal nu betale 112,- - 117,- pr. 100 kg for hvede og 115,- - 118,- for byg?

For økologisk korn er prisen 253-256 for hvede, 256-259 for byg og 302-305 for hestebønner. Det er igen, igen uændret i forhold til sidste uge.

Sojapriserne er faldet 6-8 kroner med et fortsat pres på prisen.  Her og nu priser er ved 260 – 263, 266-269 på korte terminer og  259 – 263 fra maj 2018 til april 2019, og 490 -495 hvis det er økologisk.

Rapsprisen er igen i stigning med fortsat pres fra palmeolie, og prisen er 247-250.