dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns vinkel 20/4
  20 apr 2018

Af Vagn Jakobsen. Driftsøkonomikonsulent Landbrugsrådgivning Syd

I vore seneste ugentlige skriv har vi været en del inde på, hvor renten vil bevæge sig hen, og hvorledes udsigterne for de korte renter mon ser ud.          

Til denne diskussion føjer sig nu de seneste prognoser fra henholdsvis Den Internationale Valutafond, IMF, og en analyse fra Sydbank. Begge er inde på, at vi en tid endnu vil kunne fastholde væksten, formentlig ca. 2 år, men herefter er det slut og i USA skimter Sydbank en fare for en recession. IMF baserer sine analyser om en vækst på 3,9% i både i år og 2019 og derefter et fald på, at der er udsigt til, at centralbankerne nu vil stramme op på pengepolitikken, at effekten af de amerikanske skattelettelser vil klinge ud, og en lavere kinesisk vækst. Men frem til da, vil USA være båret frem af den efterspørgselsskabende effekt af skattelettelserne.

Sydbanks bekymring for en recession i USA er båret af det nuværende rentebillede.

Når de korte renter er næsten lige så høje som de lange giver det en flad rentekurve- faktisk den mest flade, der er set de seneste 10 år- er det et varsel om en snarlig recession. FED har nu  siden ultimo 2015 hævet den korte rente med i alt 1,5%, men den lange 10 årige rente er kun 0,43% højere end den 2 årige, og det mønster så vi også ved de seneste 3 recessioner i 1990, 2001 og 2008.                                    

Samtidig kan man iagttage en kraftig udvidelse af spændet mellem renterne i USA og Tyskland på den 2 årige statsrente. Det største siden 1989. Omkring 3%. Væksten i Europa slog bak i 1. kvartal af 2018 – det var en overraskelse.

Renterne på fastforrentede obligationslån er korrigeret yderligere beskedent op efter ret kraftige stigninger i olieprisen på 2% 2050 med afdrag er sunket til omkring 98,70 – 99,0 og 96,80-97,20 uden afdrag, og for 1,5% er kursen omkring 94,60 – 95,00. 

Dollar og olie: Dollaren fik en stigning i kølvandet på de stigende oliepriser til aktuelt omkring 605 - 606 DKK for 100 dollar. Og læg mærke til, at det har svækket schweizerfrancen helt ned til en spids over 620 DKK for 100 CHF fra ca. 680 DKK for 100 CHF for et år siden

Prisen på Brentolie er igen steget. Faktisk 4% den sidste uge og har været tæt på 75 dollars tønden i kølvandet på uroen i Mellemøsten samt et fald i de amerikanske olielagre og bekymring for faldende udbud, nu aktuelt på 74,00 – 74,00.  Mellemøsten arbejder på en stigning til 80 dollar, og gerne og hvis muligt til 100 dollar.

MÆLK OG KVÆG:  I denne uge steg smørprisen på den hollandske notering yderligere næsten 9% til 5.550 pr. ton eller ca. 41 kr. pr. kg, og spotprisen på mælk er steget kraftigt.  Også auktionen på den New Zealandske børs GDT resulterede for første gang siden februar i stigende priser på 2,7%.                                                                   

Arla har netop varslet en kæmpe spareplan til ca. 3 mia. for at imødegå effekterne af den engelske Brexit. Samtidig har de sat gang i et effektivitetsprogram for at rykke op fra mellemklassen blandt mejerierne. Den samlede effekt er estimeret til at give 16 – 17 øre ekstra frem til 2020.

Kvægnoteringerne hos Danish Crown betyder i denne uge et fald på 25 øre for Dansk Kødkvæg og ellers uændret.

Hos Friland er noteringerne et fald for Friland Kødkvæg på 25 og ellers uændret.

SVIN: Næste uge er noteringen igen uændret 8,90 kr. for slagtesvin og for søer 6,30 kr. Varmen vil forhåbentlig ændre på dette næste gang.

Fra Friland er afregningen ligeledes uændret 26,00 kr. for økologisk slagtesvin og stiger 20 øre til 14,10 kr. pr. kg for økologiske søer. Frilandsgrise ligeledes uændret 14,10 kr. eller 13,20 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

KORN M.V.: Hvedepriserne er steget yderligere til mellem 108 og 111 ved her og nu afregning, og 115 - 117 kr. hvis man kan vente med at få pengene til maj/juni. Også byg er steget lidt til 110 – 113 og uændret 116 – 119 afregnet maj til juni og rug 101-104. For 2018 høst høres bud på 116 – 119 for hvede og 106 – 109 for byg.

For økologisk korn er prisen uændret 238-241 for både hvede og byg og 298-301 for hestebønner.

Sojapriserne er fastholdt uændret i denne uge. Her og nu priser er ved 314 - 317, 309-312 på korte terminer og 300 – 303 fra november 2018 frem til oktober 2019, og 476 -481 hvis det er økologisk frem til oktober og derefter 464- 469 frem til april 2019.

Rapsprisen er under pres af palme- og sojaolie og faldet yderligere 4,- til nuværende pris på 241-248 og -1 kr. til 244 - 247 for ny høst i august og stigende frem til 250 - 254 i maj 2019.