dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Mangler du en aftale om databehandling med LRS?
  08 jun 2018

Skal du have en databehandler aftale med LRS?

Ja det skal du i nogle tilfælde - men ikke i alle.

Følgende opgaver kræver ikke en databehandleraftale:

Når medarbejdere ved LRS erklærer sig på en opgave i henhold til Revisorlovgivningen, så er LRS selvstændig dataansvarlig.

Det gælder både opgaver, hvor en medarbejder ved LRS afgiver erklæring med (f.eks. review) og uden (f.eks. assistance) sikkerhed om regnskabsmæssig opgørelse og andre forhold efter revisorloven.

Det skyldes, at kunden i disse situationer ikke har instruktionsbeføjelser. Det betyder, at det ikke skal indgås en databehandleraftale.  

LRS er selvstændig dataansvarlig, fordi den, som erklærer sig, selv træffer beslutning om, hvorfor data behandles, samt hvilke tekniske og organisatoriske hjælpemidler, der skal bruges.

F.eks. vælger medarbejderen hvilke områder i regnskabet, som skal undersøges nærmere, og hvilket program, der anvendes til opgørelse af regnskab.

Det må kunden ikke have indflydelse på, når der skal afgives en erklæring.

De opgaver, hvor der f.eks. ikke skal indgås databehandleraftale, er:

  • regnskaber og skattemæssige opgørelser, hvorpå en medarbejder fra LRS erklærer sig (omfatter også bogføringen)
  • budgetter, budgetkontroller og råbalancer, hvorpå en medarbejder fra LRS erklærer sig

Følgende opgaver kræver en databehandleraftale:

Opgaver, som LRS varetager på kundens vegne, uden erklæringsafgivelse.  Her er kunden dataansvarlig og skal indgå en databehandleraftale med LRS.

Opgaver, hvor der f.eks. skal indgås en databehandleraftale, er:

  • bogføringsopgaver, hvor LRS ikke laver regnskabet
  • lønadministration
  • opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser uden en erklæring fra en LRS medarbejder