dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Vagns vinkel 17/9
  17 sep 2018
Finanskrisens jubilæum....

10 års jubilæum
Vi kan i disse dage fejre et 10 års jubilæum. Men hvor det normalt er glædeligt at fejre jubilæum og kunne se tilbage på en årrække med gode oplevelser, er det ikke tilfældet her. Og Landbrug & Fødevarer skal finde en afløser for Karen Hækkerup, der vil hellige sig familien og derfor stopper som direktør.
Jubilaren hedder Finanskrisen, og skal man tro analytikerne har det betydning for din og min økonomi ikke bare i de år, der ligger bag, men også langt frem i tiden.
Én af vore førende økonomiforskere Jesper Rangvid har beregnet, at var du født i 2007 vil det betyde et indtægtstab på livsindkomst på 715.000kr., baseret på tal fra den amerikanske centralbank ud fra antagelser om inflation, rente og andet.
I 2008 og 2009 fik Danmark et enormt tab i BNP som følge af krisen – hele 243 milliarder er den umiddelbare negative konsekvens af krisen – og det vil forfølge os videre frem. Og forklaringen er, at op til krisen blev økonomien unødvendigt overophedet, og ingen (politikere) tog tømmerne i hænderne og fik bremset de alt for store negative effekter af en manglende styring af arbejdsmarkedet og et overophedet lånemarked med bl.a. afdragsfrie lån.
Og en næste krise kan og vil komme, men ikke nødvendigvis fra USA, men Trumps ”America First” kan øge risikoen for, at der opstår kriser andre steder.
Vores egen Nationalbank udtalte i går (som vi også skrev om for et par uger siden), at der er en reel risiko for en overophedet amerikansk økonomi med en nedsmeltning som konsekvens og en pludseligt stigende rente fordi reguleringsmulighederne er indsnævret efter man under krisen har udvidet med kvantitative  lempelser af finanspolitikken (Ladet seddelpressen køre) og pumpet enorme mængder penge ud, for at simulere væksten. Og da inflationen ikke, som lærebøgerne ellers beskriver, fulgte med har det ført til uønskede store stigninger på aktie- og boligmarkederne.
 
Også i det europæiske område kan efteråret på det økonomiske plan blive mere varmt, end sommeren var. Inflationen er stadig for lav og under målsætningen om 2% årligt. En række store udviklingslande med Tyrkiet i spidsen er ramt af en valutakrise, som forventes at føre til en recession hos dem (I går satte den tyrkiske national-bank renten op på hele 24% for at støtte kursen). Og Brexitforhandlinger, handelskrige og muligt opgør med Italien omkring statsbudgettet hænger også som en trussel.
 
Dollar var efter svagere inflation end forventet under pres og er fra et toppunkt i ugen på 645 DKK for 100 dollar på et aktuelt niveau  637 – 638 DKK for 100 dollar.

Olieprisen:
Oliepriserne har fået et yderligere løft siden sidste uge og været tæt på 80 dollar pr. tønde for Brent olie. Aktuelt mellem 78 og 79 dollar for en tønde efter bekymring for opbremsning i efterspørgslen i kølvandet på handelskrisen. Der er en bemærkelsesværdig forskel på den europæiske oliepris Brent og den amerikanske Crude Oil på hele 10 dollar pr. tønde med en aktuel pris omkring 68 – 69 dollar tønden.
 
Kurserne på fastforrentede obligationslån er tæt på uforandret fra sidste uge. Kursen på 2% 2050 med afdrag er omkring 99,40 – 99,90 og  98,00-98,40 uden afdrag, og for 1,5% er kursen 95,50 - 95,90. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 99,25 – 99,70.
Renten på 10- årig swap er steget lidt over ugen til her og nu 1,0664%.

Mælk og kvæg:  
Hollandsk skummetmælkspulver er uforandret  på auktionen med 12,30kr. pr. kg. For smør var der et fald på 30øre pr. kg til 40,83kr. pr. kg.
Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge uændret i alle kategorier.  
Hos Friland er noteringerne uændret for  alle kategorier.

Svin:
Der er denne uge ingen ændring i noteringen for slagtesvin, der fortsat er på 8,70 for slagtesvin, men igen steget 20 øre til 6,90 kr. for søer. Der er fortsat et stigende udbud, og især tyskerne har igen mærket en kraftig effekt af dette. Denne uge er noteringen dykket fire eurocent svarende til ca. 30 øre og lander på 1,44 euro pr. kg, svarende til 10,73kr.
Puljepriserne hos SPF  er for femte uge uændret 290 kr. Danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex er dog faldet 25,- til 265kr., og beregnet notering falder 4,77kr. til 314,98 kr. Økologisk smågrisepris er uændret 765,25 kr.
Fra Friland er afregningen uændret 21,80 kr. for økologisk slagtesvin men faldet 80 øre til 9,40 kr. pr. kg for økologiske søer. Frilandsgrise uændret 14,25 kr. eller 13,35 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

Korn mv.:
Kornpriserne er i forhold til sidste uge stabiliseret på en smule højere niveau, men den nyeste WASDE rapport opjusterer produktion af hvede, majs og soja.
Der høres lige nu bud på 140 – 143 for hvede og 143 - 146 afregnet januar 2019 og 138 – 141 for byg og 141 - 144 afregnet i januar. Maltbyg 154 – 157.  
For økologisk korn nævnes 248 – 251 for hvede og byg. Ny 2019 høst konventionelt afregnet januar 2020 nævnes til  125 – 130 for hvede og 120 – 125 for byg.

Skal du købe korn er niveauet nævnt til 162 – 165 for hvede og 160 – 163 for byg. Som økologisk er prisen 290 – 295 for både hvede og byg.
Sojapriserne er på trods af større produktion ikke faldet i pris, derfor kom der i denne uge købssignal frem til og med december 2019.  Her og nu og frem til oktober 2018 265 – 268 og til april 2019 266 – 269 og herefter 253 - 256 fra maj 2019 og frem til oktober 2019 og herefter 254 - 257.

For økologisk soja 476 – 481 og 471 – 476 til april 2019.
Rapsprisen er faldet til omkring 262-265 kr. pr. 100 kg. nu, men denne pris gælder nu frem til i maj 2019, 256–259 august 2019, 258–261 i november 2019 og 260 – 263 i februar 2020..