dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Vagns Update - Uge 2, 2019
  11 jan 2019

Med årets første update fra Vagns Vinkel følger også ønsket om et godt nytår - og at det snart vil lysne i økonomien ...

Hos mig var vejret nytårsaften diset, vådt og gråt, så nytårsskytset i byen havde lidt svært ved at pynte på himlen. Og næsten sådan kan man også godt synes, det ser ud ved indgangen til det nye år. Ikke mindst kom Arlas melding om en prissænkning på 11,2 øre som endnu en trist gave til mælkeproducenterne.

Begyndelsen af januar har været præget af mange usikkerhedsmomenter, der har fået obligationerne til at stige og dermed renterne til at dykke, og frem til midt i denne uge også sat aktiekurserne under yderligere pres. Det, der præger markedsusikkerheden er dels lidt utydelige signaler om de igangværende handelsforhandlinger mellem USA og Kina, dels den uafklarede situation omkring Brexit, og endelig nogle vækstudsigter for Kina der er kraftigt dæmpet. Dermed er lokomotiveffekten fra den kinesiske økonomi sat mere på vågeblus.

Dollar er efter disse signaler svækket i forhold til euro og yen og de andre store valutaer, og aktuelt betyder det en kurs nede mellem 646 og 647 DKK for 100 dollar. Samtidig har referatet onsdag fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank FED også afsløret, at flere medlemmer af rentekomitéen er stemt for at holde renten stabil i år, frem for flere renteforhøjelser. En melding i tråd med Trumps ønske, men i modsætning til centralbankdirektør Powells meldinger efter forhøjelsen med 0,25 pct. i december.

Vi har tidligere skrevet, at tiden for en intervention fra den danske nationalbanks side i valuta- og rentemarkedet nok var snart forestående, og nu viser de nyeste valutatal, at Nationalbanken første gang siden marts 2017 har interveneret i valutamarkedet og solgt valuta for hele 11,6 mia. kr. Et niveau af den størrelse kan godt indikere en renteforhøjelse allerede her i første kvartal af 2019.

Oliepriserne har i det nye år taget et hop opad efter det er kommet frem, at Saudi Arabien planlægger at skære eksporten af råolie til omkring 7,1 mio. tønder dagligt ved udgangen af januar. Det svarer til en sænkning på 800.000 tønder om dagen fra niveauet i november. Dermed håber de at kunne fremtvinge en prisstigning til 80 dollars tønden. AgroMarkets sendte derfor fredag et købssignal, og mandag steg priserne. Så du er forhåbentlig dækket af med din pris nu. Lige nu er prisen mellem 61 og 62 dollar tønden efter en bund mellem jul og nytår mellem 50 og 51 dollar.

Kurserne på fastforrentede obligationslån er nu steget yderligere og det giver ind i mellem en spærring for tilbud, idet kursen ikke må være over 100, hvis kreditforeningerne skal give tilbud. Omkring 99,80 – 100,20 for 2% 2050 med afdrag og 98,60-99,00 uden afdrag, og for 1,5% er kursen 95,80 - 96,00. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 99,60 – 100,05. Renten på 10- årig swap er også faldet med de lange renter til her og nu 0,9542%. Har du stadig gamle lån til 3 pct. rente eller højere er der altså gode muligheder for at omlægge til en billigere rente. Og husk, at 31. januar er sidste frist for opsigelse af gamle lån, der ønskes indfriet senest pr. 31. marts, og hvor obligationskursen ellers er over 100. Det giver den billigste indfrielse.

 

Mælk og kvæg

Prissænkningen på de 11,2 øre hos Arla bringer nu prisen under de 2,50 kr./kg, som for mange er et kritisk niveau. 242,9 øre/kg inklusive Arlagården Plus er der vi står nu for den bedste kvalitet. Arla efterbetaling konventionelt er foreslået til 7,4 % af råvareværdien og 5,6 % for økologi. Det giver ca. 18 øre.

Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge igen uændret i alle kategorier.

Hos Friland er priserne og tillæggene ligeledes uændret i alle kategorier.

 

Svin

Der er trods pænt store mængder i markedet og dermed stort udbud heldigvis også en fornuftig efterspørgsel, og dermed fastholdes noteringen for slagtesvin med 8,30kr. pr. kg., og 5,10kr. pr. kg for søer.

Puljepriserne hos SPF, PRRS negativ er næste uge steget 10 kr. til 305 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex plus 15 kr. til 325kr. Beregnet notering falder 0,40 kr. til 295,060 kr. for SPF + Myc. og 299,06 for SPF. Økologisk smågrisepris fasthold 768,70 kr. Beregnet er nu tæt på det laveste niveau, der er set i 10 år. Modsat i Tyskland, hvor der er større efterspørgsel efter smågrise for at holde staldene fulde efter juleslagtningerne. NordWest stiger godt en euro = 8,-kr. til 317 kr.

Fra Friland er afregningen uændret 22,00 kr. for økologisk slagtesvin og for Frilandsgrise 13,65 kr. eller 12,75 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

Økologiske søer også uændret 7,60 kr. pr. kg.

 

Korn med mere

Kornpriserne er stadig lidt under pres for ikke mindst hvede.

Der høres lige nu bud på 136 – 139 for hvede og 140 – 143 for byg afregnet januar og hhv. 140 – 143 og 141 – 144afregnet marts. Maltbyg uændret 148 – 151 og 151 – 154 afregnet marts. Ny 2019 høst konventionelt afregnet januar 2020 nævnes til 121 – 124 for hvede og 118 – 121 for byg.

For økologisk korn nævnes 258 – 261 for hvede og 248 – 251 for byg.

Skal du købe korn er niveauet nævnt til 158 – 161 for hvede og 160 – 163 byg. Som økologisk er prisen 290 – 295 for hvede.

Sojapriserne er denne uge præget af tørke i Brasilien, det påvirker forventningen til udbyttet og har betydet en prisstigning. Her og nu og frem til april 277 – 280 og herefter 263 - 266 fra maj 2019 og frem til oktober og fra november 2019 til april 2020 267 – 270 og derefter 265 – 268 til oktober 2020.

For økologisk soja 478 – 483 nu og derefter 463 – 468 frem til april 2019.

Rapsprisen er steget lidt til omkring 260-263 kr. pr. 100 kg. nu, 262 – 265 til maj 2019, 260 – 263 til august 2019, 262–265 i november 2019, 263 – 266 i februar 2020 og 264 – 267 til maj 2020.