dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Nyheder
Minivådområder – vi må handle nu
  31 jan 2019
Hvorfor skulle man egentlig ikke tage imod sådan en mulighed, når den byder sig? Et minivådområde er i realiteten et søanlæg og skaber dermed forøget rekreativ og jagtlig værdi, mens man stadig kan modtage grundbetaling på arealet 10 år frem, uden at området udpeges som beskyttet natur. Det er da en win-win.

Af:

Sven-Aage Steenholdt

Formand for Familielandbrugets Planteavlsrepræsentantskab og Familielandbruget LRS - Vejle

Henrik Bertelsen

Næstformand i Familielandbrugssektionen og formand i Familielandbruget SYDVEST

 

Etablering af minivådområder er en helt afgørende forudsætning for at kunne imødekomme landbrugspakkens krav om reduktion af kvælstofudvaskningen. Det er derfor meget vigtigt, at vi bidrager til, at der bliver etableret et stort antal minivådområder rundt om i landet. Jo før, vi handler, jo bedre kan vi opfylde kravet om kvælstofreduktion. Og vi har kun 2 år til at nå det.

Hvis det viser sig, at vi ikke når at indfri kravet inden 2021, kan det ende med, at vi kommer tilbage til en ny målrettet regulering med kvotereduktion. Og det skal vi helst undgå, for ellers er flere års kamp for at få fjernet kvælstofkvoterne spildt.

Bestyrelsen i Familielandbrugets Planteavlsrepræsentantskab vil i den forbindelse opfordre alle vores medlemmer til at tage fat i en Oplandskonsulent, der kan undersøge dine muligheder for at etablere et minivådområde.

Gratis ekspertviden

Oplandskonsulenterne har indgående kendskab til, hvordan projektet nemmest gribes an, og kan hjælpe med at undersøge, om det overhovedet er muligt at anlægge et minivådområde på dit markareal. Oplandskonsulenterne er knyttet til dit lokalområde, og eksperterne hjælper dig ganske gratis – hele vejen. Eksempelvis kan din konsulent hjælpe med ansøgning, indhente tilbud fra entreprenører, fremskaffe nødvendige tilladelser fra myndighederne, koordinere og lave udbetalingsanmodning.

Ordningen med minivådområder vil være 100 % finansieret af EU-midler under landdistriktsprogrammet og med en kompensation for arealudtag og vedligehold finansieret af nationale midler. Oplandskonsulenterne er medfinansieret af L&F.

Minivådområderne er win-win

Hvorfor skulle man egentlig ikke tage imod sådan en mulighed, når den byder sig? Et minivådområde er i realiteten et søanlæg og skaber dermed forøget rekreativ og jagtlig værdi, mens man stadig kan modtage grundbetaling på arealet 10 år frem, uden at området udpeges som beskyttet natur. Det er da en win-win.

For 2019 har Landbrugsstyrelsen lavet et mere fleksibelt udpegningskort, som giver flere muligheder for placeringer af minivådområder. Dermed kan du igen tjekke, om der på din ejendom kan anlægges et minivådområde.

Priser og nye fordele i 2019

I 2019 er der indført standardpriser i ansøgning for de åbne minivådområder. I 2019 skal man således ikke (som det var tilfældet i 2018) indsende to tilbud for at dokumentere den rimelige pris for sit projekt,

Det er en fordel for landmanden. Og som noget nyt er der også mulighed for at etablere minivådområdet som Filtermatrice.

Der er i 2019 afsat 95 mio. kr. til etablering af åbne minivådområder og 20 mio. kr. til etablering af minivådområder med filtermatrice. Herudover bliver det muligt at få 50 % af dit tilskud i forskud, så du ikke skal lægge alle pengene til projektet ud fra start. Forskuddet kan udbetales, så snart du (red.: din oplandskonsulent) har indhentet de nødvendige tilladelser til dit projekt.

Billede fra www.oplandskonsulenterne.dk/minivaadomraader