Er det tid til at give nøglerne videre?

Juridisk rådgivning ved generationsskifte

  • Er næste generation klar til at overtage landbruget, ejendommen eller virksomheden?
  • Hvad er reglerne og mulighederne for generationsskifte?
  • Hvad skal du være opmærksom på ved generationsskifte?

Der findes mange forskellige modeller for, hvordan du kan foretage generationsskifte. Der kan eksempelvis være glidende familiegenerationsskifte eller overdragelse af virksomheden i fri handel.

Derudover kan landmænd have nogle betænkeligheder ved at skulle leve et liv uden sit landbrug, sit arbejde og sin hobby, fordi det hele hænger sammen.

Der kan være mange udfordringer og spørgsmål ved generationsskifte, som vi gerne hjælper dig med at løse og besvare. Sammen med dig finder vi den bedste løsning, for dig og din familie.

Finansiering af generationsskifte via familielån

Når slægtsgården skal videre til næste generation, er der mange overvejelser, der skal gøres. En af disse overvejelser er, hvordan overdragelsen finansieres bedst muligt for både den ældre og den yngre generation.

Der vil typisk indgå et familielån i generationsskiftet, som en del af købesummens berigtigelse. Det betyder, at der oprettes et gældsbrev fra køber til sælger. Et sådant gældsbrev vil normalt være på anfordringsvilkår. Det betyder, at der ikke på forhånd er aftalt en afdragsordning, men at gældsbrevet til enhver tid kan kræves indfriet af forældrene.

Forældrene kan så vælge at give en årlig gave inden for det afgiftsfri gavebeløb, der i 2021 er på 68.700 kr. Den gave kan effektueres ved at nedskrive gældsbrevet tilsvarende. Det kan forældrene vælge at gøre i hvert af de kommende kalenderår, indtil gældsbrevet ender på 0 kr.

Det er vigtigt, at dette gældsbrev udformes på den rigtige måde. 

Se mere om familielån og gældsbreve her.

Vores ejendomsrådgivere og jurister har stor erfaring med generationsskifte af landbrugsejendomme. Mød os på et af vores seks rådgiverkontorer i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry.

Line Østerby-Jørgensen
Ry
Vejle
Odense
Svendborg
Løgumkloster

Line Østerby-Jørgensen

Jurist og ejendomsrådgiver

Telefon
7374 2160
Mobil
3016 2160
E-mail
loj@lrs.dk