Alt det med småt

Samhandelsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser

Persondatapolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Information om cookie- og privatlivspolitik

En cookie er en lille datafil, som hjemmesider gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websitet. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookie-oversigt

 • Session cookies:

  • Login

  • Mobil (bruges ved skift fra mobil til desktop)

 • Persistent cookies (3. part) – udløber inden for et givet tidsinterval:

  • Google Analytics (statistik)

Indeholder cookies persondata?

Der samles ikke personoplysninger op i vores cookies.

Formål med datalagringen med cookies?

Formålet med brugen af cookies er at øge hjemmesidens brugervenlighed og til statistik.

Hvor lang tid placeres cookies på brugerens udstyr?

Session cookies: Slettes automatisk når browseren lukkes

Kan cookies slettes?

Du kan til enhver tid slette cookies, der er gemt på din computer.

Kan cookies vælges fra?

Cookies kan fravælges ved at slå cookie-funktionen fra i browseren. Hvis cookies vælges fra, er der flere funktioner, som ikke lader sig gennemføre på hjemmesiden.

Persondatapolitik for Landbrugsrådgivning Syd

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Landbrugsrådgivning Syd I/S/Den Grønne Revisor (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Landbrugsrådgivning Syd
30719131
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
Mail: lrs@lrs.dk
tlf. 73742020

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

a) Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet om. Vores rådgivningsydelser – fra
landbrugsfaglig rådgivning til økonomisk og juridisk assistance mv. - er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. Vi indsamler og anvender også persondata i forbindelse med de selvbetjeningsløsninger, som du har adgang til på vores hjemmeside.

b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik på www.lrs.dk.

d) Forretnings- og produktudvikling: Personoplysninger anvendes sammen med vores forretningspartnere til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser. Som eksempler på resultater kan nævnes (ikke udtømmende liste): N-prognoser, udtræk over seneste jordprøver, afgrødefordeling, høstprognoser, produktionsøkonomipjecer, oversigt over typiske foderplaner, brancheopgørelser over fodereffektivitet, benchmark grundlag inden for såvel økonomiske som produktionstekniske nøgletal, konsekvensanalyser af ny lovgivning, indkomstprognoser mv.

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores ydelser

 1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer f.eks. til identifikation af vores kunder og levering af ydelser.
 2. Almindelige personoplysninger: Cpr-nummer f.eks. i forbindelse med indberetning til SKAT og Landbrugsstyrelsen.
 3. Almindelige personoplysninger: Koder/password/login til tast-selv, kreditforening, pengeinstitut, leverandører og aftager samt medarbejder-NemID, f.eks. til indberetning, godkendelse, hente faktura på dine køb, styring af adgang.
 4. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold mv. i forbindelse med levering af ydelser.
 5. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi mv. f.eks. CVR-nummer, CHR-nummer, BBR-nummer i forbindelse med levering ydelser.
 6. Særlige personoplysninger: Oplysninger om helbred mv., f. eks i forbindelse med aftale om levering af medarbejderadministration, sociale ydelser og krisehjælp
 7. Særlige personoplysninger: Oplysninger om fagforeningsmæssig tilhørsforhold, politisk og religiøs overbevisning f.eks. i forbindelse med bilag du sender ind til bogføring, fradrag indberettet til SKAT.

b) Markedsføring

 1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsår
 2. Almindelige personoplysninger: Købshistorik, interesser
 3. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

 1. Almindelige personoplysninger: Onlineidentifikatorer såsom IP-adresser og cookies

d) Forretnings- og produktudvikling

 1. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

4 KILDER

 1. Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:
 2. Offentlige myndigheder, f. eks Skat, Landbrugsstyrelsen
 3. Offentlige erhvervsregistre, f. eks CHR og CVR
 4. Landbrugets centrale databaser, f. eks Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen
 5. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 6. Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 7. Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

 1. U/EØS

5 BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores ydelser

Behandlingsgrundlaget er den aftale, som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser

b) Markedsføring

Lovgrundlag

Samtykke

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Cookiepolitik

d) Forretnings- og produktudvikling
Lovgrundlag

Aftale

6 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Offentlige myndigheder, f.eks i forbindelse med indsendelse af selvangivelse, pesticid- eller gødskningsregnskaber, lovpligtige dyreregistreringer, refusions- og støtteansøgninger mv.

b) Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

c) SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (SEGES), når vi i forbindelse med levering af vores ydelser anvender en eller flere it-løsninger, som er udviklet og/eller driftes af SEGES. SEGES anvender oplysningerne til analyse-, forsknings- og statistikformål. I den forbindelse kan SEGES samkøre data modtaget fra os med data modtaget fra lokalforeninger og fra øvrige virksomheder med egne data. Du kan læse L&Fs persondatapolitik på http://www.lf.dk/privatlivspolitik.

7 OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

a) Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode, hvis det er nødvendigt for driften af Landbrugsrådgivning Syd, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 1) sagligt formål, 2) for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

8 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved skriftligt at henvende dig til direktør Børge Sørensen, Landbrugsrådgivning Syd, Helsingørvej 6, 7100 Vejle eller pr. mail bos@lrs.dk eller lrs@lrs.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Det er ikke nyt for os at passe godt på dine data. Men ny EU-lovgivning i form af persondataforordningen skærper fra. 25. maj 2018 kravene til, at vi kan dokumentere, hvordan vi behandler og passer på dine data. Hvis du frasiger dig dette, kan vi ikke levere de aftalte ydelser eller rådgive dig.