Lokal rådgivning ved salg af din landejendom

Salg af landejendom

Landbrugsrådgivning Syd tilbyder lokal rådgivning til dig, der vil sælge din landejendom.

Uanset om du sælger en landbrugsejendom via en ejendomsmægler eller gennem en privat handel, er det  vigtigt at have din egen uvildige juridiske rådgiver ind over.

Der er en række særlige forhold, der skal tages højde for, herunder f.eks. i relation til:

  • ejendomsavancebeskatning
  • betalingsrettigheder
  • forpagtningsforhold mv.

Hos Landbrugsrådgivning Syd har vi eksperter på alle ovenstående områder.

Dette gælder uanset om du sælger en hel landbrugsejendom eller en del heraf, f.eks. som arealoverførsel til anden landbrugsejendom eller som nyudstykket landbrugsejendom uden beboelsesbygninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om vores konkrete rådgivningsydelser.

Vores ejendomsrådgivere og jurister har stor erfaring med salg af landejendomme og et godt lokalkendskab i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry, hvor du finder vores rådgiverkontorer.

Line Østerby-Jørgensen
Ry
Vejle
Odense
Svendborg
Løgumkloster

Line Østerby-Jørgensen

Jurist og ejendomsrådgiver

Telefon
7374 2160
Mobil
3016 2160
E-mail
loj@lrs.dk