Rådgivning med udgangspunkt i dine drømme og mål

Vi hjælper dig med at få overblik over dine muligheder

Proaktive landmænd står stærkest - især i coronatider

SOCIALE FORHOLD

Dig og din familie
Når man driver selvstændig virksomhed, er der mange spørgsmål vedrørende sociale forhold, som kan have stor betydning for dig og din familie. Og ikke mindst er der mange regler og muligheder at være opmærksomme på. Vi står klar med hjælp og afklarer gerne dine spørgsmål om fx:

  • Flexjob i egen virksomhed
  • Sygedagpenge/dagpenge
  • Efterløn
  • Barselsdagpenge
  • Friplads i daginstitution
  • Efterløn