Vi rådgiver fuldtids- deltids og fritidserhverv

Planteavlsrådgivning

Planteavl er en verden helt for sig selv...

... Fuld af nye udfordringer, tiltag og regler.

Alt det kan du være sikker på, at vi har styr på.

Planteavlsrådgiverne hos Landbrugsrådgivning Syd har altid minimum én finger i jorden og er opdateret om de nyeste tiltag og regler, samt de aktuelle forhold i marken. Både inden for konventionelt og økologisk landbrug.

Vi rådgiver både fuldtidslandmænd, deltidslandmænd og hobbylandmænd om alt fra mark- og gødningsplanlægning over grundbetaling (EU-støtte) til plantebeskyttelse. Derudover har vi, via vores samarbejde med Syddansk Økologi, også fokus på økologisk rådgivning.

Vi kan blandt andet tilbyde planteavlsrådgivning inden for følgende kerneydelser:

Kerneydelser

 • Markplanlægning og gødningsplanlægning
 • Markkort og markopmåling
 • Dansk Markdatabase og Mark Online
 • EU-støtte og grundbetaling
 • IPM - Integreret plantebeskyttelse
 • Markbesøg
 • Erfagrupper med sparing mellem kolleger og konsulenter
 • Økologirådgivning
 • Grovfoderoptimering
 • Vandingsregnskab
 • Global Gap-certificering
 • Bedriftsrådgivning i samarbejde med vores økonomiafdeling og andre faggrene
 • Jordprøver med og uden GPS
 • Miljøgodkendelser og miljøberegninger
 • Naturplaner
 • Tilskudsmuligheder til ekstensiv drift m.m.
 • Nyhedsbreve med anbefalinger og aktuel information vedrørende salgsafgrøder og grovfoder
 • SMS-service med information om, hvad der sker nu og her

Naturpleje og vildtpleje

Vi rådgiver også dig, der gerne vil vide mere om vildtpleje, etablering af skov, anlæg af søer m.m. Vi hjælper dig med dine ansøgninger om tilladelser og tilskud til at udføre forskellige tiltag, og med at udforme natur- og biotopplaner. Vi skaber overblik over, hvad du må og ikke må, på dine arealer. Hvilke udpegninger og restriktioner, der er på din ejendom og hvilke konsekvenser, det pågældende projekt vil have.

Økologi

Økologi er præget af mange nye tiltag og regler. Derfor har vi allieret os med Syddansk Økologi. Via vores samarbejde kan vi levere en specialiseret økologirådgivning, der er opdateret efter de nyeste regler og muligheder på området.

Læs mere om vores økologirådgivning her

Projekter

LRS deltager i projekter, som er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os hos Landbrugsrådgivning Syd: Find planteavlsrådgiverne i dit område lige her.

Rikke Kyhn
Vejle

Rikke Kyhn

Chefkonsulent for Planteavl og Driftsøkonomi

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
 • Kommunalt miljøsamarbejde
 • Ledelse og strategi
 • Miljøgodkendelser
 • Projektarbejde
 • Vandrammedirektiv