Rådgivning med udgangspunkt i dine drømme og mål

Vi hjælper dig med at få overblik over dine muligheder

Proaktive landmænd står stærkest - især i coronatider

Planteavlsrådgivning

Planteavl er en verden helt for sig selv...

... fuld af nye udfordringer, tiltag og regler. Alt det kan du være sikker på, at vi har styr på. Planteavlsrådgiverne hos Landbrugsrådgivning Syd har altid minimum én finger i jorden og er opdateret om de nyeste tiltag og regler, samt de aktuelle forhold i marken.Både inden for konventionelt og økologisk landbrug.

Vi rådgiver både fuldtidslandmænd, deltidslandmænd og hobbylandmænd om alt fra mark- og gødningsplanlægning over grundbetaling (EU-støtte) til plantebeskyttelse. Derudover har vi, via vores samarbejde med Syddansk Økologi, også fokus på økologisk rådgivning.

Vi kan blandt andet tilbyde planteavlsrådgivning inden for følgende kerneydelser:

Kerneydelser

 • Markplanlægning og gødningsplanlægning
 • Markkort og markopmåling
 • Dansk Markdatabase og Mark Online
 • EU-støtte og grundbetaling
 • IPM - Integreret plantebeskyttelse
 • Markbesøg
 • Erfagrupper med sparing mellem kolleger og konsulenter
 • Økologirådgivning
 • Grovfoderoptimering
 • Vandingsregnskab
 • Global Gap-certificering
 • Bedriftsrådgivning i samarbejde med vores økonomiafdeling og andre faggrene
 • Jordprøver med og uden GPS
 • Miljøgodkendelser og miljøberegninger
 • Naturplaner
 • Tilskudsmuligheder til ekstensiv drift m.m.
 • Nyhedsbreve med anbefalinger og aktuel information vedrørende salgsafgrøder og grovfoder
 • SMS-service med information om, hvad der sker nu og her

Naturpleje og vildtpleje

Vi rådgiver også dig, der gerne vil vide mere om vildtpleje, etablering af skov, anlæg af søer m.m. Vi hjælper dig med dine ansøgninger om tilladelser og tilskud til at udføre forskellige tiltag, og med at udforme natur- og biotopplaner. Vi skaber overblik over, hvad du må og ikke må, på dine arealer. Hvilke udpegninger og restriktioner, der er på din ejendom og hvilke konsekvenser, det pågældende projekt vil have.

Økologi

Økologi er præget af mange nye tiltag og regler. Derfor har vi allieret os med Syddansk Økologi. Via vores samarbejde kan vi levere en specialiseret økologirådgivning, der er opdateret efter de nyeste regler og muligheder på området.

Læs mere om vores økologirådgivning her

Projekter

LRS deltager i projekter, som er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger på planteavlskonsulenterne hos Landbrugsrådgivning Syd nedenfor.

Anne Mette Fruekilde

Anne Mette Fruekilde

Økologikonsulent

Telefon
7374 2040
Mobil
2116 2823
E-mail
afm@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Omlægningstjek
 • Rise analyse
 • Økologi
Benny Jensen

Benny Jensen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2043
Mobil
4011 0157
E-mail
bje@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Plantebeskyttelse
 • Projektarbejde
 • Salgsafgrøder
 • Skovordninger
Jens D. Roued

Jens D. Roued

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2034
Mobil
2129 4536
E-mail
jdr@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Grovfoder
 • Gødningsregnskab
 • Gårdråd
 • Markplaner
 • Plantebeskyttelse
 • Salgsafgrøder
Jim Lynge

Jim Lynge

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2048
Mobil
3018 0006
E-mail
jbl@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Naturpleje
 • Omlægningstjek
 • Økologi
Kasper Rise Høegh

Kasper Rise Høegh

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2035
Mobil
2033 4717
E-mail
khh@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Grovfoder
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Plantebeskyttelse
Laurids Knudsen

Laurids Knudsen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2038
Mobil
3016 2038
E-mail
lak@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Miljøgodkendelser
 • Plantebeskyttelse
 • Salgsafgrøder
Lene Jakobsen

Lene Jakobsen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2047
Mobil
7374 2047
E-mail
lja@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Medarbejderrepræsentant, Landbrugsrådgivning Syd
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Plantebeskyttelse
 • Salgsafgrøder
Marianne Lorenzen

Marianne Lorenzen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2032
Mobil
2961 3731
E-mail
mal@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Grovfoder
 • Gødningsregnskab
 • Jordbundsanalyser
 • Markplaner
 • Nyhedsbreve
Morten Mortensen

Morten Mortensen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2039
Mobil
4074 4717
E-mail
mom@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Jordbundsanalyser
 • Markplaner
 • Plante-IT
 • Plantebeskyttelse
 • Salgsafgrøder
 • Skovordninger
Nikolaj Ustrup Jørgensen

Nikolaj Ustrup Jørgensen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2049
Mobil
3016 2049
E-mail
nuj@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Fyns Familielandbrug
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Jordbundsanalyser
 • Markplaner
 • Plantebeskyttelse
 • Salgsafgrøder
Ole Hansen

Ole Hansen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2031
Mobil
2129 4534
E-mail
obh@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Forpagtningskontrakter
 • Grovfoder
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Overdragelseserklæringer
 • Sønderjyske Vandløb
 • Vandingsregnskab
Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent, Planteavl

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
 • Kommunalt miljøsamarbejde
 • Ledelse og strategi
 • Miljøgodkendelser
 • Projektarbejde
 • Vandrammedirektiv
Søren Boisen Wind

Søren Boisen Wind

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2045
Mobil
4011 0243
E-mail
sbw@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Medarbejderrepræsentant, Landbrugsrådgivning Syd
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Jordbundsanalyser
 • Kartofler
 • Markplaner
 • Plantebeskyttelse
 • Reduceret jordbearbejdning