Har du læst alt det med småt?

Udfærdigelse af kontrakter

I Danmark er udgangspunktet, at en mundtlig aftale er lige så gyldig som en skriftlig aftale. Det står faktisk i Christian den femtes Danske Lov fra 1683, og den bestemmelse er stadig gældende i dag.

Hvorfor skal man lave skriftlige kontrakter?

Det skal man for det første, fordi en skriftlig aftale kan bevises, hvis der skulle opstå uenighed. Det er svært at bevise en mundtlig aftale.

En skriftlig kontrakt fungerer derfor også som en slags facitliste, hvis aftaleparterne senere skulle blive uenige om noget.

Derfor er det meget vigtigt, at indholdet i en kontrakt er klart og utvetydigt, og i øvrigt dækkende for de tvister, der måtte opstå.

Et eksempel på et forhold, hvor en skriftlig kontrakt er højest relevant, er ved forpagtningsaftaler. Se mere om forpagtningskontrakter her

Dertil kommer, at selv om der som udgangspunkt er aftalefrihed, så er der en række love, der begrænser dette.

En række love begrænser aftalefriheden

Der er love, der definerer den ene part som den svage part. Den svage part skal beskyttes over for den stærke part. Derfor er der regler, der beskytter den definerede svage part.

I lejeloven er lejer f.eks. den svage part, og udlejer er den stærke part. Derfor kan man ikke, i en lejekontrakt, fratage lejeren nogen af de rettigheder, der står i loven.

Tilsvarende gælder i flere andre love.

Derfor er det vigtigt, at der medvirker en professionel juridisk rådgiver ved indgåelsen af kontrakter.

Du er altid velkommen til at kontakte en af juristerne hos Landbrugsrådgivning Syd, der har stor erfaring med udfærdigelse af kontrakter og rådgivning herom.

Du finder os på seks rådgiverkontorer i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry.

Line Østerby-Jørgensen
Ry
Vejle
Odense
Svendborg
Løgumkloster

Line Østerby-Jørgensen

Jurist og ejendomsrådgiver

Telefon
7374 2160
Mobil
3016 2160
E-mail
loj@lrs.dk