Vi rådgiver fuldtids- deltids og fritidserhverv

Miljørådgivning

Går du med tanker om at etablere, udvide eller ændre din husdyrproduktion, eller står du overfor køb af ny ejendom, så er der en masse love og regler at tage hensyn til.

Uanset om du vil bygge ny staldanlæg, eller om du vil foretage mindre ændringer i eksisterende bygninger til dyrehold, så kræver det en tilladelse eller godkendelse hos kommunen.

Hos LRS tilbyder vi dig hjælp til at få søgt miljøtilladelse/miljøgodkendelse eller lave en mindre anmeldelse til dit husdyrbrug, og vi samarbejder også gerne med dig om en vurdering af dit projekt, og hjælper dig gerne med en langsigtet strategisk plan, så du står med et godt beslutningsgrundlag, og undgår at købe katten i sækken eller ender med ubehagelige overraskelser i forløbet.

Anmelde ordninger - Få ændringer kan laves uden ny miljøgodkendelse

For at gøre godkendelsessystemet mere brugervenligt, er der indført mulighed for, at kunne foretage visse ændringer på eksisterende husdyrbrug, uden det kræver ny godkendelse.
Fælles for disse anmelderordninger er, at der er tilknyttet en række krav, som vores miljørådgivere kan hjælpe dig med at klarlægge. Lever du op til kravene, er det muligt eksempelvis at anmelde:

 • Ensilageopbevaringsanlæg
 • Gødningsopbevaringsanlæg
 • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
 • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
 • Skift mellem dyretyper
 • Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker
 • Produktionstilpasning (ydelsesstigning ved malkekøer)

Miljøledelse for IE brug 

Kontakt os gerne til en uforpligtende snak

Kontakt os gerne til en uforpligtende snak om dine planer.
Rikke Kyhn er chefkonsulent, planteavlskonsulent og miljørådgiver.
Laurids Knuen er planteavlskonsulent og miljørådgiver.ds

Rikke Kyhn
Vejle

Rikke Kyhn

Chefkonsulent for Planteavl og Driftsøkonomi

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
 • Kommunalt miljøsamarbejde
 • Ledelse og strategi
 • Miljøgodkendelser
 • Projektarbejde
 • Vandrammedirektiv
Laurids Knudsen
Varde

Laurids Knudsen

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2038
Mobil
3016 2038
E-mail
lak@lrs.dk
Specialer
 • Ansøgning enkeltbetaling
 • Gødningsregnskab
 • Markplaner
 • Miljøgodkendelser
 • Plantebeskyttelse
 • Salgsafgrøder