Regler og muligheder for familielån

Forældre, som ønsker at hjælpe deres børn økonomisk, har mulighed for at give dem gaver inden for den afgiftsfri grænse. I 2021 er grænsen 68.700 kr.

Hvis der gives større gavebeløb, skal der betales gaveafgift med 15% af det beløb, der overstiger 68.700 kr.

Hvordan undgår du gaveafgiften?

Gaveafgiften på 15% kan undgås ved, at et overskydende beløb i stedet ydes som et familielån, hvor der oprettes et gældsbrev. Hvis du f.eks. ønsker at hjælpe dit barn med udbetalingen på et hus, hvor der skal bruges 200.000 kr., så giver du de første 68.700 kr. som en gave (2021 grænse). De resterende 131.300 kr. ydes som et lån.

Det er vigtigt, at der i så fald oprettes et skriftligt gældsbrev, så det kan dokumenteres over for skattemyndigheder, at der ikke er tale om en gave, ud over de første 68.700 kr..

Hvad er et gældsbrev på anfordringsvilkår?

Et gældsbrev kan være på anfordringsvilkår. Det betyder, at der ikke på forhånd er aftalt en afdragsordning, men at gældsbrevet til hver en tid kan kræves indfriet af långiveren, dvs. forældrene.

På den måde kan forældrene i næste kalenderår give en ny gave inden for det afgiftsfri beløb, der så effektueres ved at nedskrive gældsbrevet med det beløb. Hvis forældrene i ovenstående eksempel på den måde giver gaver de følgende 2 år, vil gældsbrevet være nedskrevet til 0 kr., og barnet vil således have modtaget alle 200.000 kr. afgiftsfrit.

Det er dog vigtigt, at gældsbrevet udformes på den rigtige måde.

Få hjælp hos vores jurister

Hos Landbrugsrådgivning Syd har vi stor erfaring med at oprette familielån og gældsbreve.

Du finder juristerne på vores seks rådgiverkontorer i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry.

Line Østerby-Jørgensen
Ry
Vejle
Odense
Svendborg
Løgumkloster

Line Østerby-Jørgensen

Jurist og ejendomsrådgiver

Telefon
7374 2160
Mobil
3016 2160
E-mail
loj@lrs.dk