Bedriftsbesøg: Malkekoaften, Gråsten

Bedriftsbesøg: Malkekoaften, Gråsten

Så er der bedriftsbesøg i Sønderjylland, hvor vi har fokus på malkekosaften hos Jacob Duus i Gråsten.

Ejendommen drives med 130 Jersey malkekøer på dybstrøelse. Der drives 97 ha. jord med grovfoder og korn. Ejendommen er købt i 2020.

Kvægkonsulent Ole van den Heuvel, Syddansk Kvæg og planteavlskonsulent Ole Hansen, Landbrugsrådgivning Syd indleder programmet.

Arrangør: Sønderjysk Familielandbrug og Landboungdom.

Tidspunkt: Torsdag den 9. juni kl. 19.30.

Sted: Jacob Duus, Lundtoftvej 20, 6300 Gråsten.

Aftenen afsluttes med grillpølser som Sønderjysk Familielandbrug er vært for. 

Tilmelding: skal ske til mail: lrs@lrs.dk eller til tlf.: 73742020