Leverandørforening Syd Vest inviterer til Generalforsamling 2023

Leverandørforening Syd Vest inviterer til Generalforsamling 2023

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 I Alslev kro forsamlingshus, Krusåvej 16, 6240 Løgumkloster. Alle er velkomne til en aften, hvor vi har et spændende indlæg og en forhåbentlig livlig debat. Vi gør dog opmærksom på, at det kun er medlemmer, der har stemmeret og kan stemme til selve generalforsamlingen.


Program
KL. 19.00 Velkomst ved Bo Bejer, formand for Leverandørforening Syd Vest
KL. 19.05 CO2-reduktion ved at levere til biogas og hvordan skal indholdet i vores returgylle se ud, så vi får den bedste bundlinje v/ Gitte Grønbæk, LBBL

KL. 19.30 Generalforsamling


Tilmelding
Af hensyn til kaffebordet er tilmelding nødvendig senest d. 15. marts 2023 via dette link. Vi glæder os til at se jer denne aften og håber stadig på god tilslutning som sidste år. ”For hvis vi landmænd står sammen, flytter vi mere”.

Vel mødt!


Leverandørforening Syd Vest
Bo Bejer


Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse v/ formanden
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v/ revisor
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i år ingen på valg)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen På valg: Jens Lykou (Modtager ikke genvalg)
Cees Barsingerhorn (Modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisor (i år ingen på valg)
9. Eventuelt