AFLYST - TRANSPORT AF FARLIG GODS kursus i Varde

AFLYST - TRANSPORT AF FARLIG GODS kursus i Varde

Dette arrangement er aflyst

 

ADR - TRANSPORT AF FARLIG GODS kursus i Varde

den 1. december 2022 kl. 12.30 - 16.00 – Nordre Boulevard 95, 6800 Varde

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, bekæmpelsesmidler, svovlsyre eller andre UN faremærkede produkter ad offentlige vej og med registreringspligtigt køretøj, så kræves det i mange tilfælde at du har et kursusbevis.

Bliver du stoppet af politiet og har du ikke et gyldigt kursusbevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og virksomheden.

Kurset henvender sig til landmænd, maskinstationer, entreprenører og kloakmestre, skoventreprenører og gartnervirksomheder. Der kræves ingen forhåndsviden om farligt gods og der er ingen eksamen. Efter kurset udstedes der kursusbevis, som er gyldigt i 5 år.

Kursets formål og indhold
- giver indsigt i de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods

- Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods

- Sikker håndtering og optræden i nødsituation

– Eftersyn af ADR ildslukkere

- Krav om afmærkning og dokumentation

- Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.

Underviser er Sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø

Tilmeldingsfrist:

  1. november 2022 på tlf. 7374 2020 eller til Rikke på mail rky@lrs.dk

Ved tilmelding husk at oplyse Fulde navn, fødselsdato (dd. Mnd. År) samt Nationalitet, så personligt bevis kan udstedes

 

Pris: 750,- kr. ekskl. moms pr. deltager.