Husk, at du ikke må slå braklagte arealer og markbræmmer frem til 31. juli

Husk, at du ikke må slå braklagte arealer og markbræmmer frem til 31. juli

Husk, at du ikke må slå braklagte arealer og markbræmmer frem til 31. juli.

Hvis du har arealer med brak eller markbræmmer, må du ikke slå dem i perioden 1. maj til og med 31. juli 2024. Det skyldes hensynet til ynglende fugle og andre markvildt.

Der er af hensyn til agerlandets mange vilde dyr en forbudsperiode fra 1. maj til og med 31. juli, hvor du ikke må slå braklagte arealer og markbræmmer. Forbuddet mod slåning gælder for alle brakarealer og markbræmmer, uanset om de bruges til at leve op til kravet om fire procent ikke-produktive arealer (GLM 8), om der er søgt tilskud til bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed til dem, eller der udelukkende er søgt om grundbetaling til dem. 

Har du etableret marker med blomster- og bestøverbrak i 2024, så gælder forbudsperioden mod slåning fra 14. maj til og med 31. juli.

Læs hele artiklen her: Husk, at du ikke må slå braklagte arealer og markbræmmer frem til 31. juli (lbst.dk)