Opfordring: Kontroller om din vandingstilladelse er gyldig

Opfordring: Kontroller om din vandingstilladelse er gyldig

Landbrugsstyrelsen har i marts 2024 meddelt, at man skal kunne fremvise en gyldig vandindvindingstilladelse, hvis du får besøg af deres kontrollører. Dertil skal man være opmærksom på, at det ikke længere er tilstrækkeligt at have ansøgt kommunen om en ny tilladelse eller forlængelse! Man skal kunne fremvise tilladelsen fra kommunen.

I Landbrugsrådgivning Syd har vi derfor været i dialog med nogle kommuner, hvor vi er bekendt med, at de er bagud med sagsbehandlingen, og vi har insisteret på, at de skal meddele en administrativ forlængelse, indtil de har behandlet den indsendte ansøgning.

Aabenraa Kommune har nu meddelt, at de er i gang med dette, så lodsejere, der har ansøgt om fornyelse af tilladelse til markvanding, kan forvente at modtage en skriftlig bekræftelse, så de fortsat kan indvinde vand i henhold til den tidligere tilladelse, indtil ansøgningen er behandlet.

Har du ikke modtaget en skrivelse fra din kommune om administrativ forlængelse, så tag evt. kontakt til kommunen eller henvend dig til en vores konsulenter for hjælp. Kontakt konsulent