Råd til bekæmpelse af kæmpebjørnekloen

Råd til bekæmpelse af kæmpebjørnekloen

Kæmpebjørnekloen udspringer fra skærmplantefamilien, og blomstre i perioden juni til juli. Plantesaften fra kæmpebjørnekloen skader huden hvis den kommer i kontakt med solen, hvilket kan føre til brandsårs lignende skader. Denne invasive ukrudtsart bør dog bekæmpes, så den ikke spreder sig yderligere. Bekæmpelsen kan gøres gennem forskellige metoder, henholdsvis ved afgræsning, slåning, sprøjtning eller rodstikning. Kæmpebjørneklo bekæmpes nemmest, når planterne er nemme at se i landskabet, og stadig er mindre end 50-75 cm. 

Når du skal vælge hvilken metode du vil anvende for at bekæmpe kæmpebjørnekloen, er det afgørende at du vælger den metode der passer til de forhold og ressourcer du har til rådighed.

Afgræsning er den mest effektive metode at anvende i bekæmpelsen af kæmpebjørnekloen. Ved afgræsning æder dyrene plantens overjordiske dele, hvilket udsletter planten.

Bekæmpelsesmetoden slåning er effektiv, men det er samtidig en mere tidskrævende og langvarig proces (mindst 6 gange årligt). Ved slåning dør planten nemlig ikke, men dog hæmmes den i en sådan grad, at planten kan holdes væk fra overjordiske arealer. Ved slåning anbefales brugen af en slåmaskine med lukkede førehus, så maskinføreren ikke kommer i forbindelse med tåger af plantesaft.  

Ved brug af sprøjtning, anbefales der at gøre brug af midlet glyphosat, dog skal man i dette tilfælde være ekstra opmærksom på regler bl.a. om afstandskrav til vandløb. Ved sprøjtning kan man med fordel benytte sig af rygsprøjte, der styrker mobiliteten i bekæmpelsen. Anvend 4-6 ml  Gallup Premium 360 pr. 10 m2 og tilsæt sprede-klæbemiddel.

Nuance Max 75 WG er godkendt til mindre anvendelse mod bjørneklo med 10 g/ha + 0,1 l/ha spredeklæbemiddel og en afstandskrav på 2 m til vandmiljø. Ved anvendelse af Nuance Max 75 WG beholdes græsserne på det behandlede areal.  

Rodstikning er en effektiv bekæmpelses metode, når det kommer til mindre bestande af bjørnekloen. Ved rodstikning, anbefales det at roden skæres over ved vækstpunktet, med en spade eller andet. På den måde dør planten, dog bør man fjerne blomster, skærme og skud, så der undgås eftermodning af frø.

Vær opmærksom på at du har pligt til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, hvis kommunen har vedtaget en indsatsplan hvor du har jord. Kravet om bekæmpelse af kæmpebjørnekloen findes i bekendtgørelse nr. 842 af 23.06.2017