Skattereformaftale er i hus- her er de vigtigste ændringer

Skattereformaftale er i hus- her er de vigtigste ændringer

Torsdag den 14. december blev der indgået aftale om en skattereform, der samlet set indebærer en skattelettelse på forventet 10,75 milliarder kroner og nye tiltag på arveområdet.

En del af indholdet er allerede tidligere meldt ud, mens andre enten er nye eller ændrede. Det gælder:

  • Topskatten lempes for indkomster før de 8% AM- bidrag på maksimalt 750.000 kr. fra 15% til 7,5%
  • En ny top-topskat for indkomster før de 8% AM- bidrag på 2,5 mio. kr. og derover på 5%
  • Det almindelige beskæftigelsesfradrag hæves gradvist fra 10,65% til 12,75% og maksimum på 56.200 kr. fra 2026
  • Til enlige forsørgere stiger beskæftigelsesfradraget fra 6,25% til 11,5% og maksimalt fra 24.400 kr. til 44.900 kr.
  • Som noget nyt indføres, at seniorers beskæftigelsesfradrag de sidste to år før folkepensions-alderen forhøjes med gradvist op til 3,9% og maksimalt 15.200kr. udover det almindelige fradrag.
  • Seniorpræmien, der skal få seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet øges, så førsteårs præmien gradvist stiger fra 45.415kr. til 59.000kr., og andetårs præmien fra 27.033 kr. til 35.000 kr.

Nye grænser og regler på arveområdet:

I 2023 er bundfradraget pr. arvelader på 321.700kr. før der indtræder afgift på 15% eller 36,25%, afhængigt af slægtskabsforholdet. Det øges gradvist til 375.000kr.

Søskende har hidtil været omfattet af reglerne om tillægsboafgift, og dermed satsen på 36,25%, hvis ikke de har været omfattet af lempelsen for personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i mindst 2 år før dødsfaldet.

Det ændres der radikalt på: Fra 2027 sidestilles søskende med nærmeste familie, der alene betaler 15% arveafgift.

Har du spørgsmål til den nye aftale og de dertilhørende ændringer, kan du kontakte økonomikonsulent Vagn Jakobsen på tlf.: 73742056 eller via mail vaj@lrs.dk