Vi rådgiver fuldtids- deltids og fritidserhverv.

HVAD STÅR VI FOR?

Fire værdier: Ordentlighed, Rummelighed, Faglighed og Medejerskab (FORM)
Værdierne er ikke bare ord, vi har trukket op af skuffen. Vi har taget medarbejderne med på råd og sammen sat ord på hverdagen i Landbrugsrådgivning Syd. Som en fælles platform er værdierne underforståede og skal fungere som udgangspunkt for de mange valg, vi træffer hver dag. De er et redskab, hvorudfra vi kan sikre en ensartethed på tværs af vores seks kontorer og opnå enighed om beslutninger og handlinger.

  • Faglighed - som i kompetent, kvalitetsbevidst og professionel.
  • Ordentlighed - som i tillid, samarbejde og åbenhed.
  • Rummelighed - som i respekt, mangfoldighed og ligeværdighed.
  • Medejerskab - som i engageret, pålidelige og loyal.


Læs mere om vores fire værdier her.